Rozstrzygnięto XV konkurs nagród dla dzieci pracowników spółek Grupy Fiat

Fiat

26/11/2010

Piętnasta edycja konkursu nagród dla dzieci pracowników spółek Grupy Fiat oraz spółek joint venture w Polsce za bardzo dobre wyniki w nauce.

 

Fiat W piątek w Bielsku Białej, prezesi spółek Grupy Fiat w Polsce wręczyli 176 dzieciom pracowników nagrody za szczególne wyniki w nauce osiągnięte w okresie od 1 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2010 r.
W uroczystości, która odbyła się w Sali Redutowej „Pod Orłem”, oprócz nagrodzonych i ich rodziców, udział wzięli przedstawiciele władz i instytucji lokalnych.

Nagrody pieniężne, wręczane w tym roku już po raz piętnasty, przyznawane są w trzech kategoriach: świadectw maturalnych (nagrodzono 50 osób), dyplomów licencjata lub inżyniera (30 osób) oraz  dyplomów magistra lub lekarza (96 osób).
Łączna wartość nagród przyznanych w tym roku to 577.000 złotych.

W 1996 roku Zarząd Fiat S.p.A. w Turynie ustanowił program nagród przyznawanych w oparciu o regulamin ogólny dzieciom pracowników spółek Grupy Fiat, zarówno we Włoszech, jak i w innych krajach, w których Fiat odgrywa znaczącą rolę, pragnąc w ten sposób wyróżnić i uhonorować uczniów oraz studentów – dzieci pracowników Spółek Grupy Fiat – osiągających szczególnie dobre wyniki w nauce.

Dotychczas w Polsce w piętnastu edycjach konkursu przyznano 2527 nagród o łącznej wartości prawie 9,5 mln złotych.

Fiat działa w Polsce już od 89 lat.
W 18 spółkach należących do Grupy Fiata w Polsce oraz 3 Joint Ventures pracuje ponad 14 tys. osób.
Przychody Grupy Fiat w Polsce w 2009 roku (razem ze spółkami Joint Ventures) wyniosły 27,9 mld złotych.
Grupa Fiat jest jednym z największych inwestorów zagranicznych w Polsce i jej czołowym eksporterem.
W roku 2009 wartość eksportu wyniosła 18,4 mld złotych.

 http://media.fiat.pl/

Nagrody