Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Ameryce

PALA

 

PALA (Polish American Librarians Association, w skrócie PALA)

powstało w 2010 roku w celu nawiązania współpracy i kontaktów zawodowych między bibliotekami i bibliotekarzami zajmującymi się polskimi kolekcjami w Stanach Zjednoczonych aby wywierać pozytywny wpływ na usługi świadczone na rzecz czytelników polskiego pochodzenia i osób zainteresowanych historią i kulturą Polski.

W krótkim czasie, od lutego 2010 roku organizacja sprecyzowała swoje cele, opracowała statut,  stworzyła własną stronę internetową oraz zaistniała na portalach internetowych Facebook i LinkedIn. Jest to organizacja niedochodowa, finansowana ze składek członkowskich. Wszelkie informacje znaleźć można na www.palalib.org

 Organizacja mająca swoją siedzibę w Chicago, Illinois wytyczyła sobie następujące cele:

–         wzbogacanie wiedzy zawodowej poprzez utworzenie otwartego forum dyskusyjnego (network of communications),

–         wypracowywanie jednolitego stanowiska wśród personelu bibliotecznego pracującego z polskimi zbiorami i polsko- oraz    anglojęzycznymi czytelnikami,

–         zrozumienie i szacunek dla historii i kultury polskiej przez rozszerzenie dostępu do wiarygodnych źródeł,

–         promowanie działów polskich w bibliotekach amerykańskich,

–         umożliwianie współpracy z bibliotekarzami innych grup etnicznych,

–         stworzenie banku publikatorów dotyczących prawdziwej historii Polski i Polaków.

 

Zainteresowanych zachęcamy do wstępowania do naszej organizacji.

Roczna opłata członkowska:

bibliotekarze –  25.00 $; personel pomocniczy, studenci, emeryci, bezrobotni pracownicy bibliotek – 15.00 $.

 

Pierwsze Walne Zebranie odbędzie się w niedzielę 20 lutego 2011 roku w godzinach 12:00 – 16:00

w Sali Głównej Muzeum Polskiego w Ameryce, 984 N. Milwaukee, Chicago, Ill. 60642

 

Proponowany porządek zebrania:

powitanie – Aldona Salska, prezes

sprawozdanie roczne i plan strategiczny – Rita Perona, sekretarz

sprawozdanie finansowe – Małgorzata Bylińska, skarbnik

referat wiodący – Leonard Kniffel, redaktor naczelny miesięcznika „American Libraries”

występ artystyczny – Zespół Pieśni i Tańca „Lajkonik” pod patronatem Polskiej Misji Duszpasterskiej Świętej Trójcy

 

W programie także znajdą się: informacje o członkostwie, spotkanie z przedstawicielami księgarń polonijnych, poczęstunek.

 

Aby zgłosić swoje uczestnictwo w Walnym Zebraniu należy zarejestrować się na stronie www.palalib.org do dnia

18 lutego.

Aldona Salska,

Prezes

e-mail: [email protected]