I ŚWIATOWE FORUM MEDIÓW POLONIJNYCH

„WYKORZYSTANIE NAJNOWSZYCH TECHNOLOGII W PRZEKAZIE INFORMACJI”

 

Organizatorzy: Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

Współorganizatorzy: Rada Polonii Świata, Europejska Unia Wspólnot Polonijnych

I Światowe Forum Mediów Polonijnych jest kontynuacją czterech edycji Europejskiego Forum Mediów Polonijnych, które odbyły się z inicjatywy Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji w latach 2014 – 2017.

Celem Forum jest:  doskonalenie warsztatu dziennikarskiego  wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania mediów polonijnych  dyskusja o roli mediów polonijnych w utrzymywaniu więzi z krajem  omówienie strategii promocji Polski w świecie przez media polonijne  integracja wydawców i dziennikarzy mediów polonijnych  prezentacja wystawy mediów polonijnych

Miejsce, termin i czas Forum Warszawa, 19 – 23 września 2018 r.

Światowe Forum Mediów Polonijnych jako integralna część Zjazdu Polonii Świata W roku obchodów 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę Rada Polonii Świata zwołała pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy, który odbędzie się w Warszawie, w dniach 20-23 września 2018 roku. Przewodnictwo Komitetu Honorowego Zjazdu objął Marszałek Senatu Stanisław Karczewski. W Zjeździe Polonii Świata weźmie udział ok. 600 osób ze wszystkich kontynentów, z których każda uczestniczyć będzie tylko w jednym wybranym przez siebie forum.

W ramach Zjazdu będą obradować następujące fora: – Światowe Forum Mediów Polonijnych, – Światowe Forum Edukacji Polonijnej, – Światowe Forum Duszpasterstwa Polonijnego. – Światowe Forum Kultury Polonijnej – Światowe Forum Organizacji Polonijnych – Światowe Forum Sportu i Turystyki Polonijnej – Światowe Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju

I ŚWIATOWE FORUM MEDIÓW POLONIJNYCH

W ramach Zjazdu rozesłano indywidualne zaproszenia na pozostałe fora, a nabór na Światowe Forum Mediów Polonijnych niniejszym rozpoczynamy.

Uczestnicy Forum Mediów Polonijnych, oprócz własnej tematyki i własnych zajęć szkoleniowych, wezmą udział we wspólnych punktach programu Zjazdu, m.in. w sesji inauguracyjnej w Sejmie, koncercie w Teatrze Wielkim, przyjęciu u Prezydenta RP i innych. Będzie to także okazja do spotkania przedstawicieli Polonii z całego świata.

Uczestnicy i beneficjenci Forum Mediów Polonijnych W Forum weźmie udział 80 dziennikarzy polonijnych z całego świata reprezentujących: redakcje czasopism, telewizji, radia oraz internetowych portali informacyjnych.

Zaproszeni przedstawiciele instytucji polskich będą reprezentować: Senat Rzeczpospolitej Polskiej, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Telewizję Polską S.A., Akademii Filmowej TVP, Polską Agencję Prasową i inne.

Warunki i koszty udziału w Forum Mediów Uczestnicy zostaną zakwaterowani w Centrum Okopowa w Warszawie, ul. Okopowa 55. http://centrumokopowa.pl Noclegi są w pokojach, 2 i 3-osobowych. Dla osób przyjeżdżających samochodami są do dyspozycji miejsca parkingowe. Koszty udziału: posiłki, noclegi i transporty w Warszawie dla wszystkich uczestników Forum Mediów są, ze względu na częściowy udział w Zjeździe Polonii Świata, ustalone przez jego organizatorów i wynoszą: 1. Opłata wpisowa uczestnictwa w Zjeździe w wysokości 25 €. (każdy uczestnik Zjazdu, niezależnie od kraju, który reprezentuje, ma obowiązek wnieść opłatę wpisową) 2. Opłata zjazdowa (częściowa odpłatność za pobyt i udział w Zjeździe oraz wydarzeniach towarzyszących) w wysokości 25 €.

Zwolnieni z opłaty zjazdowej są uczestnicy z: Armenii, Azerbejdżanu, Bośni i Hercegowiny, Białorusi, Czarnogóry, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Macedonii, Mołdawii, Rosji, Serbii, Ukrainy, Uzbekistanu.

Wszystkie pozostałe wydatki finansowane są ze środków organizatorów konferencji.

Zwrot kosztów podróży do Polski – dofinansowanie przewidziane jest dla krajów europejskich w wysokości faktycznie poniesionych kosztów nie większych jednak niż 430 PLN na osobę.

Dla uczestników spoza Europy przewidziane jest wyższe dofinansowanie, które jest jednak uzależnione od ilości uczestników z pozostałych kontynentów. Ze względu na ograniczoną liczbę środków finansowych możliwą kwotę dofinasowania kosztów podróży podamy po wpłynięciu wszystkich zgłoszeń.

Zgłoszenie udziału W załączeniu przesyłamy formularz zgłoszenia chęci udziału oraz ramowy program.

Osoby zainteresowane udziałem w forum, prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie go na adres e-mail: [email protected] w terminie do 10 lipca 2018 roku. Przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zapewnieniem udziału w forum.

Organizatorzy dokonają zatwierdzenia uczestnictwa przy zachowaniu reprezentatywności mediów z poszczególnych kontynentów i krajów do dnia 20 lipca 2018 r. Warunkiem uczestnictwa w Zjeździe przez zakwalifikowane osoby będzie wniesienie opłaty wpisowej i zjazdowej w nieprzekraczalnym terminie do 27 lipca 2018 r.

Kontakt Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji: Teresa Sygnarek, tel. +46 704 93 59 15, [email protected] Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”: Roman Wróbel, tel. +48 609 232 022, [email protected]

Uwaga!

1. Po otrzymaniu potwierdzenia niezbędnym będzie przesłanie zdjęcia legitymacyjnego w celu wyrobienia imiennych identyfikatorów uprawniających do wejścia do Sejmu RP, Pałacu Prezydenckiego, TVP oraz na inne imprezy zjazdowe. 2. Wzięcie udziału w warsztatach Forum wymaga zabrania ze sobą własnego laptopa. 3. Wskazane (opcjonalnie) jest posiadanie zestawu mikrofonowego do smartfonów (mikrofon krawatowy plus kierunkowy z osłoną przeciwwietrzną).

„Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w 2018 roku w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

http://wspolnotapolska.org.pl

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Forum na tym formularzu należy przesłać najpóźniej do dnia 10 lipca br. na adres mailowy: [email protected]

Formularz należy wypełnić w edytowalnej wersji WORD, a plik zapisać w konwencji: formularz_nazwisko.docx lub formularz_nazwisko.doc

Kraj

…………………………………..

Nazwa wydawcy, redakcji

(zaznaczyć rodzaj: wydawnictwo, portal, radio, telewizja)

………………………………………………………………….

Wydawn. Portal Radio Telewizja

Strona www

…………………………..………………………………

Nazwisko i imię

…………………………..………………………………

Pełniona funkcja w redakcji

…………………………..………………………………

Mail

…………………………..……………………………

Telefon komórkowy

…………………………..………………………………

 1. Opis wydawnictwa prasowego

 1. Częstotliwość wydawania …………………………………………………………………………………..

 2. Nakład …………………………………………………………………………………..

 3. Zasięg/rodzaj dystrybucji …………………………………………………………………………………..

 4. Nazwisko redaktora naczelnego …………………………………………………………………………………..

 5. Dostępne w formie elektronicznej, adres…………………………………………………………………………………..

 6. Płatne czy bezpłatne …………………………………………………………………………………..

 1. Opis portalu

 1. Adres strony …………………………………………………………………………………..

 2. Ilość wejść …………………………………………………………………………………..

 3. Nazwisko redaktora naczelnego …………………………………………………………………………………..

 1. Opis radia

 1. Częstotliwość nadawania …………………………………………………………………………………...

 2. Zasięg …………………………………………………………………………………..

 3. Dostępne w internecie, adres …………………………………………………………………………………..

 4. Nazwisko redaktora naczelnego …………………………………………………………………………………..

 1. Opis telewizji

 1. Częstotliwość transmisji …………………………………………………………………………………...

 2. Zasięg …………………………………………………………………………………..

 3. Dostępne w internecie, adres …………………………………………………………………………………..

 4. Nazwisko redaktora naczelnego …………………………………………………………………………………..


Przesłanie formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji uczestników I Światowego Forum Mediów Polonijnych. Szczególowe informacje: http://wspolnotapolska.org.pl/stowarzyszenie/rodo.php

Organizatorzy potwierdzą przyznanie miejsca na Forum najpóźniej 20 lipca 2018 r.