Świętokrzyskie Dni Muzyki Dawnej im. Wincentego z Kielc

Koncert Muzyki Dawnej, to kontynuacja wydarzeń promujących dziedzictwo kulturowe regionu świętokrzyskiego. Koncert ten, ma charakter otwarty.
Oryginalnym rysem
wspomnianego koncertu jest wizja muzyki dawnej, jako przestrzeni wzajemnego przenikania się tego co świeckie`i tego co sakralne.

Co to jest muzyka dawna

Muzyka dawna, to zwyczajowe i potoczne określenie okresu w muzyce, granej na terenie Starego Kontynentu. Okres ten obejmuje muzykę doby wieków średnich, odrodzenia i baroku. Odnosi się czas ten także do koncepcji ogólnego pojęcia muzyki i sposobu jej zrozumienia, zwłaszcza w ramach jej wykonania.

Wykonawstwo historyczne muzyki

Wykonawstwo muzyki epokowej, to nic innego jak kopiowanie jej stylu i charakteru przez współczesnych artystów. Kierunek ten zaistniał w Wielkiej Brytanii w latach 70. ubiegłego wieku. Ten kierunek muzyki, ma na celu specyfikę odtworzenia pierwotnych metod wykonywania muzyki.

Na wspomnianym Koncercie Muzyki Dawnej w Wąchocku, Redakcja Polish News miała okazję posłuchać wybitnych artystów, wśród których byli:
Robert Bachara– skrzypce
Krzysztof Firlus– viola da gamba
Magdalena Karolak– obój
Katarzyna Czubek– flet
Weronika Janyst – klawesyn

Ewa Michałowska -Walkiewicz