Trzej Królowie, Trzej Mędrcy, Trzej Magowie

 

Trzej Królowie, według tradycji chrześcijańskiej to osoby, które miały podążać za betlejemską gwiazdą, by przybyć do miejsca narodzin Jezusa Chrystusa. Jednocześnie przekazali Mu oni dary, nawiązującego do Jego życia i śmierci..

Co mówi tradycja
Uznawani są oni za świętych kościoła katolickiego, jednak biblia mówi o nich, że byli to astrologowie, którzy jak wiadomo, nie są pochlebiani przez Prawo Boże. Jedyna informacja o mędrcach, znajduje się w Ewangelii świętego Mateusza (2,1-12), gdzie nie podano ich ilości, ale opisuje się fakt ich przybycia do miasteczka Betlejem. Wśród wiernych kościoła katolickiego, można znaleźć dwie grupy, z których jedna uznaje, że jest to opowieść o historycznym wydarzeniu, druga, że jest to refleksja na tematy, które mają swój początek w Starym Testamencie.

Cud betlejemskiej gwiazdy

Do niezwykłych wydarzeń astronomicznych doszło za czasów wspomnianych Trzech Króli, kiedy to zaobserwowali oni zadziwiającą wędrówkę gwiazdy. To właśnie ona zaprowadziła Mędrców do betlejemskiej stajenki, by Pan Panów i Król Królów odebrał od nich dary. Złoto, które wręczył Jezusowi jeden z królów oznaczało dostojeństwo Jezusa, kadzidło Jego ofiarę na krzyżu za wszystkich grzeszników, zaś mirrę, która posiada gorzki smak, dano Jezusowi jako znak goryczy, jaką zaznał.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dobie dzisiejszej, wiele osób w różnych stronach świat kultywuje święto Trzech Króli. Wówczas to przebierają się osoby za ich majestat, by raz jeszcze przypomnieć wszystkim tę opisywaną prawdę biblijną.

Nasza redakcja zaproszona została do Stawu Kunowskiego, gdzie kobiety przebierają się za wspomnianych Mędrców, by turystom opowiadać o tym, jak to wędrowcy ze wschodu przybyli do betlejemskiej stajenki.

Ewa Michałowska- Walkiewicz