Uroczystość w Mircu

Powstanie styczniowe – powstańczy biwak. drzeworyt z 1863 roku.
http://staregrafiki.pl

155 rocznica wybuchu powstania styczniowego
Polish News, został zaproszony jako gość honorowy do Mirca. W Mircu w modrzewiowym dworku rodziny Prendowskich, miala miejsce uroczystość przypomnienia mieszkańcom tego regionu o bohaterstwie powstańców
styczniowych. W dniu 20 stycznia, miały odbyły się tam projekcje filmów, a także liczne referaty, upamiętniające ten dziejowy moment Polaków.


….razem skoczmy na kozaka
bo jest wola Polski taka….


Dla zgromadzonych gości

Zgromadzeni w Dworku Modrzewiowym w Mircu goście, usłyszeli m.in. opowieść o kurierce oddziału Mariana Langiewicza, a później Rządu Narodowego Jadwidze Prendowskiej i jej męzu Józefie, który pełnił czasowo funkcję komisarza Rządu Narodowego w Województwie sandomierskim, a także o życiu na ziemiańskim dworze
w latach 60-tych XIX wieku.

Przedstawione tutaj także zostały na kolorowych slajdach, świętokrzyskie dwory i pałace z powstańczą przeszłością w tle oraz miejsca pamięci 1863 roku. Była tutaj zorganizowana wystawa przygotowana przez ks. Stanisława Drąga, przypominająca trzy postacie mocno zaangażowane w ten patriotyczny Zryw – Jadwigę Prendowską, Władysława Komomickiego i Marię Rodziewiczówną.
…zabielone pola wszędzie
nikt już nie wie co to będzie
gdy ten śnieg krwią przesiąknie cały
dla wolności, Polski chwały…

Ewa Michałowska – Walkiewicz