USTAWA O ABOLICJI SZANSĄ DLA NIELEGALNYCH IMIGRANTÓW

Imigranci

Ustawa umożliwi legalizację pobytu dla cudzoziemcom przebywającym w Polsce nieprzerwanie od 20 grudnia 2007 roku. 

Regulacje zostały przyjęte przez Sejm 28 lipca. Ich zapisy wejdą w życie na początku 2012 roku, a wnioski będzie można składać przez sześć miesięcy. Imigranci zainteresowani abolicją uzyskają informacje dotyczące formalności związanych z wypełnianiem wniosków w Centrach Pomocy Migrantom i Uchodźcom prowadzonych przez Caritas w Polsce.

 

Imigranci Zgodnie z nowymi przepisami w przypadku cudzoziemców, którym odmówiono statusu uchodźcy i orzeczono wydalenie z Polski, wymogiem uzyskania zezwolenia będzie nieprzerwany pobyt w Polsce co najmniej od 1 stycznia 2010 roku. O wydanie zezwolenia na zalegalizowanie pobytu będą mogli również wystąpić cudzoziemcy, wobec których 1 stycznia 2010 roku trwało postępowanie o nadanie statusu uchodźcy (wszczęte w związku ze złożeniem kolejnego wniosku w tej sprawie). Zezwolenie na pobyt czasowy dla osób objętych abolicją będzie udzielane na dwa lata.

W trakcie takiego pobytu cudzoziemiec będzie mógł zatrudnić się bez zezwolenia – na podstawie umowy o pracę.

Według danych Urzędu ds. Cudzoziemców zezwolenie na pobyt w Polsce posiada około 97 tys. cudzoziemców. Przebywają w naszym kraju również cudzoziemcy na podstawie różnego rodzaju wiz (także dających im prawo do pracy) i łączna ich liczba sięga około 300 tys. Urząd do Spraw Cudzoziemców szacuje, że w Polsce przebywa ok. 50-70 tys. imigrantów o nieuregulowanym statusie. Niektóre organizacje pozarządowe i eksperci zajmujący się migracjami oceniają, że te dane są zaniżone, a liczba imigrantów o nieuregulowanym statusie może siegać nawet kilkuset tysięcy. Dlatego też, podpisana przez Prezydenta ustawa o abolicji będzie szansą dla imigrantów, którzy chcą zalegalizować swój pobyt w Polsce, co z kolei pozwoli im na pełną oraz legalną integrację.

 Wychodząc naprzeciw potrzebom tych ludzi Caritas Polska zapewni pomoc prawną wszystkim cudzoziemcom, którzy będą chcieli skorzystać z abolicji. W Centrach Pomocy Migrantom i Uchodźcom znajdujących się w 5 miastach: Białej Podlaskiej, Białymstoku, Lublinie, Zgorzelcu, Słubicach dyżurują prawnicy, którzy udzielą bezpłatnych informacji zgłaszającym się tam imigrantom. – powiedziała Katarzyna Sekuła koordynator projektu.
Projekt Centra Pomocy Migrantom i Uchodźcom jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Uchodźczego i budżetu państwa.

 

Więcej o integracji cudzoziemców: www.praktyki-integracji.pl