Wizyta premiera Hiszpanii w Polsce

 

Mariano Rajoya, premier Hiszpanii, przybył do Polski na konsultacje międzyrządowe. Towarzyszyli mu ministrowie:

  • spraw zagranicznych, Alfonso Dastis,
  • obrony, María Dolores de Cospedal,
  • rolnictwa, żywności i środowiska, Isabel Garcia Tejerina,
  • infrastruktury i transportu, Inigo de la Serna,
  • oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Sportu, Marcial Marin Hellin.

 

Pod wspólnym przewodnictwem premier Beaty Szydło i Mariano Rajoya, odbyły się rozmowy plenarne hiszpańskiej delegacji z jej polskimi odpowiednikami w randze ministrów. Beata Szydło wskazała na politykę obronną, jako ten obszar, w którym stanowiska obu krajów są całkowicie zgodne:  – Wspólnie potwierdziliśmy, że naszym pierwszoplanowym zadaniem jest niezwłoczna implementacja postanowień ostatnich szczytów NATO.
Nasze państwa opowiadają się za utrzymaniem solidarności i jedności sojuszniczej NATO, jako gwaranta bezpieczeństwa całej wspólnoty północnoatlantyckiej.

Premier poinformowała o przygotowaniach do podpisania porozumienia wojskowego między Polską i Hiszpanią, dotyczącego współpracy przemysłów zbrojeniowych, walki z terroryzmem i obrony wschodniej flanki NATO.

Beata Szydło przedstawiła polskie stanowisko wobec ewentualnych zmian w traktacie stowarzyszeniowym Unii Europejskiej: – Polsce zależy, by głosy państw narodowych i ich parlamentów były w większym stopniu odzwierciedlone w procesie decyzyjnym UE, a instytucje unijne bliższe potrzebom obywateli.

Robert Ostrowski

http://ttg.com.pl/