WSTĘGA PAMIĘCI – Świętuj z nami 99 rocznice Niepodległej w Filharmonii Krakowskiej !

Szanowni Państwo! Drodzy Przyjaciele!

Świętujcie z nami Dzień Niepodległości Polski !

Fundacja Wstęga Pamięci we wspólpracy z Narodowym Centrum Kultury zorganizowała uroczysty
koncert w Filharmonii Krakowskiej. Świętujmy wspólnie przy udziale znakomitej artystki
Katy Carr i Orkiestry Passion Art

„ W hołdzie Niepodległej i żołnierzom AK” .

Koncert ten dedykowany jest również inicjatorom pomnika AK, ostatnim żyjącym bohaterom Armii Krajowej.

Patronat honorowy nad koncertem objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przygotowaliśmy dla Państwa wejście do Filharmonii Krakowskiej za zaproszeniem .
Wszystkich zainteresowanych przybyciem na koncert prosimy o przesłanie potwierdzenia rezerwacji
z podaniem liczby miejsc, na adres mailowy [email protected] do 09.11.2017.

HASŁEM 'KONCERT DLA NIEPODLEGŁEJ’

Uwaga tylko wiadomości z prawidłowym hasłem będą procedurowane.

Na podany adres mailowy otrzymają Państwo miejscówkę z wolnym wstępem na salę Filharmonii
Krakowskiej, ul. Zwierzyniecka 1, 31-103 Kraków, w dniu 11.11. 2017 , godz.19.30 .

Prosimy o nadsyłanie swoich zgłoszeń w jak najszybszym terminie ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. 

Projekt został objęty patronatem honorowym Prezydenta RP.

Projekt uzyskał poparcie wielu instytucji (IPN, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych)

i ponad 20,000 Polaków na platformie www.POPIERAMAK.PL.

Pozdrawia

Ekipa Wstęgi Pamięci

MAMY POZWOLENIE NA BUDOWĘ ! BOHATEROWIE NIE MOGĄ SIĘ DOCZEKAĆ!  DO ROZPOCZĘCIA BUDOWY JUŻ NIEDALEKO !

BĄDZCIE TERAZ TEŻ Z NAMI !

Po lewej inicjator projektu  pomnika AK p. prezes ŚZŻAK młp mjr mec Ryszard Brodowski po prawej Powstaniec Warszawski Jacek Plater, sekretarz Społecznego Komitetu budowy mjr pilot Tadeusz Gola oraz autor Pomnika AK Alexander Smaga

UMK Wydział Architektury zatwierdza projekt budowlany i udziela pozwolenia na budowę

 

Projekt został objęty patronatem honorowym Prezydenta RP.

Projekt uzyskał poparcie wielu instytucji (IPN, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych)

i ponad 20,000 Polaków na platformie www.POPIERAMAK.PL.

Pozdrawia

Ekipa Wstęgi Pamięci