Wybory w Gminie Nr 39 ZNP.

 

W zebraniu uczestniczyła liczna grupa delegatów. Na wstępie prezes Marian Winczo powitał i poprosił zebranych o powstanie i uczczenie jednominutową ciszą zmarłych delegatów Gminy #39 tej. Wiceprezeska Anna Kokoszka wraz z delegatami odmówiła modlitwę za chorych i zmarłych delegatów. Sekretarka Aleksandra Sowa odczytała listę urzędników wszyscy byli obecni, oraz listę Grup przynależnych do Gminy # 39 ZNP.

Ze względu na mające odbyć się wybory i rozgrywkę fantową protokół nie został odczytany. Następnie została odczytana korespondencja list ze sportu przyjęto do wiadomości. List z Korporacji Domu Młodzieżowego Okręgu XII –go ZNP z załączonym mandatem. Sekretarka finansowa Stanisława Stękała złożyła sprawozdanie finansowe, delegatka Irena Blair postawiła wniosek poparty przez delegata Jana Chlipałę o przyjęcie sprawozdania finansowego. Z kolei głos zabrał prezes Marian Winczo i powiadomił zebranych o przystąpieniu do wyboru nowego zarządu na rok 2013. Delegatka Leokadia Chlipała postawiła wniosek, aby cały zarząd ponownie wybrać przez aklamację. Wszyscy zebrani delegaci poparli jednogłośnie i nagrodzili zarząd gromkimi oklaskami.

Zarząd Gminy # 39-tej ZNP na 2013 rok.

Prezes – Marian Winczo

Wiceprezeska – Anna Kokoszka

Sekr. protokołowa – Stanisława Stękała

Del. Robet Moll postawił wniosek poparty przez delegatkę Karolinę Medina o zatwierdzenie nowego zarządu. Ustalono, że o następnym posiedzeniu Gminy 39-tej Delegaci będą powiadomieni poczytnym Dzienniku Związkowym. Delegatka Anna Zalińska postawiła wniosek poparty przez delegatkę Zofię Bednarz, aby zebranie zostało odroczone. Po zebraniu w miłej atmosferze odbyła się smaczna kolacja, a po kolacji rozgrywka fantowa. Dochód z rozgrywki fantowej zostanie przeznaczony na zasilenie kasy Gminy 39-tej. Praca delegatów w Gminie 39 odbywa się zawsze z myślą dla dobra i rozwoju Związku Narodowego Polskiego.

                                                 Sekr. prot. Aleksandra Sowa.