XI POLONIJNY FESTIWAL „LOSY POLAKÓW” ORAZ FESTIWAL MULTIMEDIÓW NA „1050- LECIE CHRZTU POLSKI” i ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY.

 

XI Polonijny Festiwal „Losy Polaków” to przegląd profesjonalnych i amatorskich działań multimedialnych
z zakresu: filmu fabularnego, dokumentalnego i amatorskiego, telewizji, radia, internetu, wydawnictw z dziedziny
literatury, muzyki czy sztuk plastycznych. Nadesłano już pierwsze prace z Kazachstanu, Słowacji, Polski i USA.
Uroczyste zakończenie Polonijnego Festiwalu planowane jest 12 i 13 listopada 2016 r. w Warszawie.

Przesłaniem Festiwalu jest nawiązanie lub pogłębienie kontaktów z Ojczyzną blisko 20 milionów Polaków mieszkających poza granicami kraju, wzmocnienie patriotyzmu, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, promocja polskiej historii, kultury i języka w kraju i zagranicą m.in. poprzez projekcje i stronę internetową www.warszawa.mazowsze.pl 

Jednym z głównych zamierzeń organizatora Fundacji Polska – Europa – Polonia i partnerów – Kondrat Media
i Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, jest – oprócz nagrodzenia najlepszych prac zgłoszonych na konkurs
– organizowanie w kraju i zagranicą pokazów festiwalowe. Obok prezentacji wybranych z blisko tysiąca prac
z 50 krajów świata zgromadzonych w archiwum Polonijnego Festiwalu – będą prezentowane prace zgłaszane
na tegoroczny Festiwal, a także na Przegląd Filmów Polskich i Polonijnych „1050-lecie Chrztu Polski”.

Oczekujemy także na prace zgłaszane przez uczestników Światowych Dni Młodzieży i spotkania z Papieżem Franciszkiem w Krakowie i ich refleksje z pobytu w Polsce w 2016 roku.

Polonijny Festiwal ma charakter otwarty. Powstał w oparciu o doświadczenia Polonijnego Przeglądu Audiowizualnego, zainicjowanego w latach 2004/2005 w ramach Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Multimedialnego Niepokalanów i organizowany był od roku 2006 z inicjatywy Fundacji PEP corocznie w Akademii Polonijnej w Częstochowie.

Tegoroczny Festiwal będzie realizowany w Warszawie i zagranicą w ścisłej współpracy z organizacjami polonijnymi, w tym z mediami polonijnymi na całym świecie, obejmując kraje o dużej imigracji, wschodnich sąsiadów Polski i państwa zamieszkania licznej Polonii – USA, Kanada, Australia. Aktywny udział w realizacji projektów złożonych do do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (Przegląd Filmów Polskich i Polonijnych „1050-lecie Chrztu Polski”) i do Ministerstwa Spraw Zagranicznych potwierdziło wiele organizacji polonijnych m.in.
z Kanady, USA, Australii, Francji, Danii, Ukrainy i Białorusi.

Komitet Honorowy Polonijnego Festiwalu składa się rokrocznie z przedstawicieli Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego, świata nauki i kultury oraz władz wojewódzkich i samorządowych, które fundują nagrody festiwalowe. Pierwszą nagrodę w roku 2005 ufundował śp. Lech Kaczyński jako Prezydent m.st. Warszawy. Patronat Osobisty nad Festiwalem do roku 2010  sprawował śp. Ryszard Kaczorowski – prezydent RP na Uchodźstwie. Członkami Komitetu Honorowego byli m.in. śp. prof. Andrzej Stelmachowski, śp. Maciej Płażyński.

W skłąd Komitetu Honorowego w latach ubiegłych wchodzili m.in. europosłowie: Jadwiga Wiśniewska i Marek Jurek, poseł Adam Kwiatkowski, b. senator Piotr Łukasz Andrzejewski, Jan Cytowski – prezes Rady Polonii Świata, prof. Wiesław Jan Wysocki.
Nagrody przyznawane są przez Jury Festiwalu, któremu corocznie przewodniczący znany reżyser – Paweł Woldan.

Przy okazji pokazów festiwalowych, organizowanych w kraju i zagranicą, powstaną – realizowane m.in przez dotychczasowych laureatów Polonijnego Festiwalu – dokumentalne filmy i nagrania prezentujące sylwetki zasłużonych, mieszkających za granicą Polaków. Z nagrań tych stworzony zostanie Polonijny Leksykon Multimedialny.

Zapraszając do udziału w powyższych imprezach – będziemy również wdzięczni za pomoc w ich promocji i organizacji.

Zygmunt Gutowski – prezes Fundacji tel. +48 602126206
Magdalena Kozerska – wiceprezes Fundacji +48 502496181
Ryszard Łączyński – dyrektor Fundacji +48 502496182

Warszawa, kwiecień 2016 r.

XI  Polonijny Festiwal „Losy Polaków 2016”
oraz Festiwal Multimediów na 2050-lecie Chrztu Polski i na Światowe Dni Młodzieży’

(potwierdzony udział do dn. 6 kwietnia 2016 r. – czekamy na dalsze potwierdzenia)

Patronat Honorowy
Stanisław Karczewski – Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Komitet Honorowy Festiwalu
Jan Cytowski (Kanada) – przewodniczący Rady Polonii Świata
Anna Maria Anders – senator RP, pełnomocnik Premiera do spraw Dialogu Międzynarodowego
Michał Dworczyk – poseł na Sejm, przewodniczący Komisji Łączności z Polakami
Andrzej Jaworski – poseł na Sejm RP, przewodniczący Komisji Finansów Publicznych
Jan Maria Jackowski – senator RP, z-ca przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu
Jan Żaryn – senator RP, z-ca przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
Stanisław Kogut – senator RP
Jadwiga Wiśniewska – poseł do Europarlamentu
Jacek Kurski – prezes Telewizji Polskiej SA 
Rafał Porzeziński – dyrektor Programu I Polskiego Radia SA
Krzysztof Skowroński – prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
Piotr Łukasz Andrzejewski – adwokat, b. senator RP
Wiesław Jan Wysocki  – profesor Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego
ks. Marek Kotyński  – profesor Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego
Gniewomir Rokosz Kuczyński – prezes Instytutu Tradycji Rzeczypospolitej
Jerzy Czartoryski – prezes Stowarzyszenie Jedność Narodu – Kanada
Współorganizatorzy XI Polonijnego Festiwalu „Losy Polakow 2016”
 Fundacja Polska-Europa-Polonia – Zygmunt Gutowski, Magdalena Kozerska, Ryszard Łączyński
 Kondrat Media – prezes Michał Kondrat, red. Joanna Ficińska
 Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich – sekretarz generalny red. Stefan Truszczyński
Przewodniczący Jury Festiwalu – reż. Paweł Woldan
Kanada – Stowarzyszenie Polska Jedność Narodowa Ottawa – prezes Jerzy Czartoryski
                 Instytut Naukowy im. Oskara Haleckiego Oskara – prezes Alexander M. Jabłoński
             Polish Heritage Institute Kaszuby, Vilno – prezes Henryk Bartul
USA – Stowarzyszenie San Diego–Mazowsze – prezes prof. Janusz Supernak
Australia – Kościuszko Heritage Inc, Sydney – prezes Ernestyna Skurjat-Kozek
                  – Ottoway Theatre , Polska Parafia , Adelajda – ks. Marian Szablewski
Francja – Vox Pelegrina , Paryż – prezes Agata Kalinowska-Bouvy
Dania – Parafia Sanct Marie Kirke – proboszcz ks. Jan Zalewski
Ukraina – d. Polska Telewizja Donbas – red. Inez Korecka oraz Portal Słowo Polskie,  
Białoruś  – Signis Białoruś , Festiwal Magnificat – prezes Jurij Goruliow
Polacy Blisko Siebie www.polacybliskosiebie.net – prezes Beata Wioloncellista
Jolanta Horodecka–Wieczorek – pisarka
Sylwester Jesionkiewicz – realizator video, laureat Festiwalu
Andrzej Winiarz – fotografik, laureat Festiwalu

„Karta Zgłoszenia
XI POLONIJNY FESTIWAL „”LOSY POLAKOW 2016″” oraz
Festiwal Multimediów na „1050- lecie Chrztu Polski” i Światowe Dni Młodzieży organizowany przez Fundację Polska -Europa-Polonia oraz Kondrat Media przy współpracy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Prosimy o sukcesywne nadsyłanie prac, gdyż projekcje nadesłanych prac oraz programów
z Archiwum Polonijnych Festiwali będą organizowane w kraju i za granicą od kwietnia br
Zakończenie Festiwalu odbędzie się w Warszawie w dniach 12 i 13 listopada 2016 roku.

Formularz zgłoszenia należy wypełnić elektronicznie (bez podpisu)
i przesłać drogą e-mailową sukcesywnie na adresy organizatorów:
Fundacja Polska-Europa-Polonia: ; ;

Prace – można przesyłać sukcesywnie przez internet (np. Vimeo, You Tube itp.) czy e-mail.
5 kopii DVD lub CD należy przesłać sukcesywnie do 30 września 2016 r.
na adres: Fundacja Polska-Europa-Polonia, ul. Witolińska 6/44; 04-185 Warszawa, POLSKA”

„Szczegóły na stronach:
(właściwe zaznaczyć X oraz podać które informacje są tylko do wiadomości organizatorów)

1. Kategoria*
film dokumentalny □ film fabularny □ program telewizyjny □ teledysk/videoclip □ program radiowy □ program multimedialny □ strona www □

Tytuł filmu/programu/ strony www: oryginalny…….
polski……………
czas projekcji …………..
imię i nazwisko Autora………
adres zamieszkania Autora: ulica………… kod………. miasto……. kraj ……… tel.:…… . e-mail….. . strona www……
nazwa producenta / dystrybutora …………..
adres producenta/ dystrybutora: …….
ulica………
kod…..-…. . miasto………. . kraj ……..
tel.:…… .. e-mail……. . strona www……

Inni autorzy dzieła: ……………
Scenariusz: ………………..
Zdjęcia: …………………
Montaż: …………………….
Nota o filmie / programie / stronie www: *

2. Nośnik oryginału*
DVD □ VCD □ CD ROM □ CD Audio □ Internet □
Betacam – w przypadku zgody na emisję w telewizji □ inny /jaki? …… □

3. Data i miejsce pierwszego pokazu/ pierwszej emisji; ew. otrzymane nagrody
…………………….
4. Krótki opis dzieła (nie więcej jak 60 słów)
………………..
………………..
5. Krótka nota o Autorze (nie więcej jak 50 słów)
………………….
………………….
6. Wyrażam zgodę na emisję dzieła w radiu czy telewizji*
tak □ (ew. na jakich warunkach………. ) nie □

7. Wyrażam zgodę na dystrybucję dzieła w Polsce
tak □ (ew. na jakich warunkach…………… .) nie □

Oświadczenie Autora / Producenta Dzieła (w wersji elektronicznej podpis nie jest wymagany)
Oświadczam, że jestem autorem / producentem (upoważnionym członkiem zespołu), dzieła zgłoszonego na Polonijny Festiwal „Losy Polaków”. Przyjmuję warunki zawarte w Regulaminie Festiwalu, w tym możliwość prezentacji w internecie przesłanego zwiastuna ew. 2 minutowego fragmentu oraz pozostawienie nadesłanych materiałów w archiwum Festiwalu i wyrażam zgodę na wykorzystanie mojej pracy na polach eksploatacji, przez niego określonych, w tym możliwość bezpłatnej prezentacji na projekcjach niekomercyjnych, promujących Polonijny Festiwal „Losy Polaków” w kraju i zagranicą .
Data……… . Autor / Producent …..

Wzór Formularza Zgłoszeń – html 
Formularz Zgłoszeń.rtf——Formularz Zgłoszeń.docx
Formularz do wypełnienia w wersji elektronicznej
– nie musi być podpisany i skanowany.