XV Światowy Kongres Kresowian

Zjazd

KRESOWIANIE NIE TRACĄ NADZIEI!

 Zjazd

W dniu 5 lipca 2009   po raz piętnasty na Jasnej Górze u stóp Matki Bożej Królowej Polski,  Kresowianie z całego świata  spotkają się na Światowym Zjeździe Kresowian.   Będzie to nie tylko modlitewna uroczystość poświęcona pamięci  Polaków, którzy  65 lat temu na Kresach Wschodnich  II  RP  ponieśli męczeńską śmierć z rąk OUN UPA – lecz także okazja do społecznej debaty na temat  ciągle nie załatwionych  spraw, związanych  z wypędzeniem Polaków z ich ziem ojczystych oraz problemów Rodaków, którzy na tych ziemiach pozostali.
                                                           
Problemom tym poświęcić chcemy  otwarte Forum Kresowe. 
Priorytetem będą niezwykle trudne sprawy, z jakimi borykają się Polacy za naszą wschodnią granicą, m.in.: dyskryminacja polskiego szkolnictwa; sprawa własności polskiej na Litwie oraz języka, w tym pisowni nazw polskich; dyskryminacja Polaków  na Białorusi i Ukrainie Zachodniej, gdzie niszczy się nasz dorobek kulturalny, dowody naszej 700-letniej obecności na tych terenach oraz zakłamuje historię,  szczególnie dotyczącą drugiej wojny światowej. Poruszyć chcemy także nie załatwione do tej pory sprawy upamiętnień miejsc kaźni naszych Rodaków na Kresach i należytego miejsca dla tych tematów w naszych mediach i programach szkolnych.

Nowym problemem, nad którym musimy się pochylić jest postępująca ukrainizacja kościoła rzymsko – katolickiego, będącego do tej pory ostoją  polskości na tych terenach.   

XV Światowy Zjazd zainauguruje w kaplicy Cudownego Obrazu o godz. 9.30 msza święta,   podczas której homilię wygłosi      ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.  W czasie mszy św. zostanie poświęcony kamień węgielny pod pomnik  ofiar ludobójstwa dokonanego przez OUN UPA na Kresach.   Otwarte Forum Kresowe  rozpocznie się w  sali Jana Pawła II  o godz. 11.00.
      
Uroczystości zakończy Koncert Jasnogórski z recitalem aktorskim artysty scen krakowskich Wojciecha Habeli – zdobywcy I nagrody  w II Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Lwowskiej i Lwowskiego Bałaku – Kraków 2008.  Wystąpią także: chór Gloria Dei z Wrocławia i zespół  CANZONA z Gorzowa Wlkp.
Z apelem o patronat nad naszymi uroczystościami wystąpiliśmy do   Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Lecha Kaczyńskiego.
Piszemy w nim m.in.:
 Szanowny Panie Prezydencie! –  Do Pana,  jako do najwyższego Majestatu Rzeczypospolitej; człowieka, któremu na sercu leży dobro wszystkich Polaków – zwracamy się z prośbą o wsparcie nas w działaniach na rzecz  załatwienia spraw dot. Kresów wschodnich i zachodnich;  kwestii, które stanowią nie tylko problem  dla Kresowian, mieszkańców tych ziem, ale są  sprawami istotnymi dla wszystkich Polaków.   

                                                                                                                     
Do udziału w Forum Kresowym  zaprosiliśmy Marszałka Macieja Płażyńskiego – prezesa Wspólnoty Polskiej; Andrzeja Przewoźnika – sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk  i Męczeństwa;  posłów, senatorów, eurodeputowanych.                    
Oczekujemy odpowiedzi na  zaproszenie skierowane do J.E. Abp. Mieczysława Mokrzyckiego – Metropolity Lwowskiego.         
Zaproszenia  skierowaliśmy także  do Krajowej Rady Radiofonii  i Telewizji, Zarządu TVP S.A., Ministerstwa  Edukacji i Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
   
Chcemy aby wreszcie  nas, Kresowian, wysłuchano, a w ślad za tym – podjęto konkretne działania. Uważamy bowiem, że rosnącym lawinowo problemom i ciągle nie załatwionym sprawom  dotyczącym nie tylko Kresowian –,  stawić  czoła możemy tylko z pomocą tych, którzy Rzeczpospolitą władają,  przy powszechnym, społecznym i medialnym poparciu.

Uznając wyjątkowość chwili  Światowy Kongres Kresowian i Kresowy Ruch Patriotyczny  apelują o jedność wszystkich organizacji kresowych, udział w XV Światowym Zjeździe i współdziałanie w obchodach 65 rocznicy ludobójstwa na Kresach, –  traktując tę jedność jako patriotyczny obowiązek.

Jasna Góra czeka  nie tylko na Kresowian;  – czeka także na  Sympatyków Ruchu Kresowego, Przyjaciół i Sprzymierzeńców; na  Polaków wiernych pamięci  o  historii tworzonej  przez Polskę na Kresach Wschodnich przez kilkaset lat.
Udział w Zjeździe  może wziąć KAŻDY, kto czuje potrzebę bycia z nami w tym szczególnym miejscu i w takiej chwili. Każdy też, czy to z Kresów czy ze Śląska, z Pomorza  czy Wielkopolski, z Chicago, Melbourne czy Ottawy – będzie przyjęty przez organizatorów jak członek wielkiej kresowej rodziny. Nie jesteśmy w stanie wysłać wszystkim imiennych zaproszeń.  

W dobie Internetu i szerokiej możliwości  informacji medialnej – mamy nadzieję  nie tylko dotrzeć  z tym zaproszeniem do szerokiego kręgu  Kresowian, ale także zmobilizować tą drogą do udziału w Zjeździe naszych Przyjaciół  i Sympatyków.

Zachęcamy oddziały Towarzystwa Miłośników Lwowa,  Wilnian, Wołynian,  stowarzyszenia kresowe i kombatanckie  – do organizowania, wzorem bytomskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa,  zbiorowych wyjazdów na tę, szczególnie znaczącą w tym roku – uroczystość na Jasnej Górze.
Wierni narodowej  pamięci, w imię  solidarności z naszymi Rodakami za wschodnią granicą – bądźmy w tym dniu razem!
                              
 W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Jan Niewiński, Jan Skalski
Kresowy Ruch Patriotyczny     
Światowy Kongres Kresowian

Informacje dodatkowe: www.kresowianie.com                                

kontakt: [email protected]
Tel. O32-281-28-07     Tel/fax: 032-281-51-51,  kom. 507-169-825 .