Z czym związane jest Boże Narodzenie

zlobek

 

zlobek (19) A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. (20) I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. (21) A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego. (Mateusza 1:18-21).

Boże Narodzenie jest jednym z najpiękniejszych świąt, celebrowanym przez większość ludzi na całym świecie. Pięknie udekorowane ulice, domy i sklepy, wprowadzając miłą atmosferę, nadają szczególny wyraz temu wydarzeniu.

Nie chciałbym jednak zajmować się obrazem świąt Bożego Narodzenia, lecz osobą samego Jezusa. Dlatego dalsze rozważanie rozwinę w oparciu o fragment z Listu do Hebrajczyków 13:8; ….Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Serdecznie zapraszam;

Przed wniebowstąpieniem Pan Jezus pozostawiając swoich uczniów powiedział; ….(18) Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was (Jana 14:18).

I rzeczywiście przyszedł jako duch, ponieważ Duch Święty jest Duchem Chrystusowym (Rzymian 8:8-9), posiadającym Jego osobowość, naturę i charakter. Jest On tak samo realny w duchu, jak ty w ciele. Nie możesz Go sobie wyobrazić – i choć fizycznie nie ma Go pośród nas, On słyszy i mówi (Marka 13:11 / Łukasza 12:12 / Jana 14:26).

Ukazując duchową osobę Jezusa, [w nawiązaniu do relacji z drugą osobą] rozważmy sobie sytuację. Gdyby nagle Pan Jezus przybrał postać człowieka i przebywał w twojej obecności;

Czy rozmawiałbyś z Nim?
Czy chciałbyś Mu zadać pytania lub wyrazić prośby?
Czy otworzyłbyś przed Nim serce i powiedział o swoich problemach?

Zapewne twoja odpowiedź brzmi; „OCZYWIŚCIE, ŻE TAK!!!”

Właśnie Duch Święty został posłany, aby Jezus był z tobą tak osobowo. Posłusznemu wierzącemu Pan Jezus objawia się przez ducha, uzmysławiając Swą obecność. On będąc twoim pocieszycielem pragnie z tobą rozmawiać, a jednocześnie prowadzić cię, bronić i wzmacniać (Mateusza 11:28-30). On mówi;

Jestem twój!!!
Chcę zamieszkać w twoim sercu!!!
Pragnę z tobą chodzić i rozmawiać!!!
Ja znam twoje słabości!!!
Dlatego chcę być blisko ciebie jak najbliższy przyjaciel!!!

Z pewnością wierzysz, że Duch Święty został posłany na świat, ale trudniej jest ci uwierzyć, że został On posłany do ciebie osobiście, abyś mógł powiedzieć; „…ON JEST MÓJ!!!”

WŁAŚNIE TAK!!! – ponieważ wiara chrześcijańska to w pierwszej kolejności relacja, związek, [człowiek i Bóg] – później dopiero zasady i reguły. Od samego początku zostaliśmy do tego stworzeni. Przez nieposłuszeństwo pierwszych ludzi układ ten został jednak zerwany. Zerwany, ale nie przekreślony (Rzymian 5:12-18). Z tego właśnie powodu przyszedł Jezus i dziś dzięki Niemu możesz powrócić do właściwego związku z Bogiem (Dzieje Apostolskie 4:10-12 / Jana 14:5-6 / 1 Tymoteusza 2:5-7). Wielu ludzi, [również i ja] skorzystało z tego przywileju.

Dzielę się tym, ponieważ żyjemy w trudnych czasach. To pociąga za sobą; związane z tym obciążenia, przygnębienie, a często depresje. Dobrobyt sprawił, że jesteśmy słabi, wrażliwi, podatni na destrukcyjne bodźce otaczającego nas świata.

Dlatego chciałem podzielić się z wami dobrą nowiną – że właśnie Jezus jest rozwiązaniem problemu. Żadna religia, przynależność wyznaniowa, Kościół, najlepszy przywódca, psycholog, lekarz, środki medyczne, czy nawet pieniądze, nie są w stanie przywrócić równowagi, pokoju i harmonii twojego życia. Naprawdę może to zrobić tylko Jezus. On Sam powiedział;

W Ewangelii Mateusza 11:28
….(28) Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie….

W Ewangelii Jana 6:35
….(35) Ja jestem chlebem żywota; kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie….

W Objawieniu Jana 3:20
….(20) Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną….

W Ewangelii Jana 7:37-39
….(37) Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. (38) Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. (39) A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli;….

Jeśli wciąż interesuje cię ten temat, zachęcam – uczyń pierwszy krok;

# 1 – Zrozum i uznaj, że twoje grzechy oddzieliły cię od świętego Boga (Izajasza 59:2 / Jeremiasza 5:25).

Czy kiedykolwiek przyznałeś się Bogu do rzeczy, które Go ranią?

Do egoizmu, zarozumiałości, chciwości, zazdrości, kłamstwa, niemoralności i innych wykroczeń?

Biblia mówi: ….Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej…. (Rzymian 3:23).

WSZYSCY – a więc również i ty. Dlatego najwyższy czas, abyś sam na sam przed Bogiem przyznał się do tego, przyjął przebaczenie, miłość i przyjaźń jaką On oferuje.

# 2 – Uwierz z głębi serca w to, czego Chrystus dokonał dla ciebie na krzyżu Golgoty (Rzymian 5:8 / 1 Jana 4:9-10).

W Księdze Izajasza 53:6 czytamy; ….(6) Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich….

Każdy z nas zasługuje na karę za grzechy popełnione względem Boga. Lecz On w bezinteresownej miłości posłał Swego umiłowanego Syna, który przyjął na siebie karę za nasz grzech. To tak, jakby sędzia wydał wyrok na więźnia, a następnie sam poniósł za niego karę.

Właśnie Jezus umarł na krzyżu abyś uniknął kary, otrzymał przebaczenie i powrócił do właściwego związku z Bogiem.

# 3 – Przyjmij Jezusa Chrystusa jako osobistego Pana, [czyli duchowego przewodnika (Dzieje Apostolskie 3:18-23)] i Zbawiciela, [odkupiciela, pośrednika (1 Tymoteusza 2:5)] – wyznając to z głębi swego serca.

Prawdziwej wiary chrześcijańskiej nie można odziedziczyć, nauczyć się, czy wypracować innym sposobem. Przyjmij, a nastepnie przeżyj spotkanie z Jezusem osobiście. To zapoczątkuje nowy etap twojego życia, utwierdzi bliski związek z Bogiem – ratując od wiecznego potępienia. My wszyscy, którzy należymy do Jezusa musieliśmy przyjść do Niego osobiście.

W jaki sposób możesz to zrobić?

Najlepiej skłoń głowę i pozwól Duchowi Świętemu poprowadzić cię w krótkiej modlitwie; „….Drogi Boże, przepraszam za grzechy jakie uczyniłem/am w swoim życiu – weź czas, przypomnij sobie i wyznaj je Bogu.
Proszę, przebacz i zapomnij mi moje winy. Jestem świadomy, że złamałem Twoje sprawiedliwe, święte prawo i jestem grzesznikiem potrzebującym przebaczenia.
Panie Jezu, dziękuję, że umarłeś za moje grzechy, umożliwiając usprawiedliwienie, bliski związek z Bogiem i dar życia wiecznego. Wierzę, że Zmartwychwstałeś i siedzisz po prawicy Ojca, skąd mogę otrzymać pomoc. Otwieram drzwi mojego życia i zapraszam Cię jako swojego Pana i Zbawiciela. Proszę, zamieszkaj w moim sercu przez Ducha Świętego, zmień mnie, daj wiarę, siłę i prowadź zgodnie z Bożą wolą. W Twoje ręce składam moje życie, zaufanie i nadzieję. Amen.”

Modlę się teraz i szczerze ci życzę abyś;
Cierpliwie oczekiwał odpowiedzi na swoją modlitwę.
Kontynuował życia z dale od grzechu i niesprawiedliwości.
Zrozumiał i doświadczył, że chrześcijaństwo to więź z Jezusem – później dopiero reguły.
Zaczął rozważać Słowo Boże, [Pismo Święte].
Szukał pomocy w rozwiązywaniu swoich problemów w Jezusie.
Znalazł ludzi poważnie traktujących Boga i z nimi rozwijał duchowe życie.

Jeśli chciałbyś uzyskać więcej informacji, otrzymać pomoc lub wyrazić własną opinię;

Zadzwoń: 1(847) 3677305
Napisz: [email protected]
Odwiedź stronę internetową: www.zaJezusem.com

lub przyjdź na spotkanie:
Północne przedmieścia Chicago, Mundelein, [okolice 60 i Butterfield],
Lake Zurich, [okolice 22 i Quentin].
Dostępne również inne lokalizacje.

Serdecznie zapraszamy.
W służbie Chrystusa; Luke & Iwona.