Zjawy z Łańcuta

stachy

stachy

Warowny zamek Stanisława Lubomirskiego, wzniesiony w latach 1629-1641 według projektu Macieja Trapoli, ponad sto lat później został przebudowany z rozkazu ówczesnej właścicielki łańcuckiego klucza –Izabelli z Czartoryskich Lubomirskiej, żony marszałka wielkiego koron­nego, księcia Stanisława Lubomirskiego, na barokową rezydencję magnacką.

 

Późniejsze przebudowy (m.in. w 1800 roku oraz na przełomie XIX i XX wieku) nie zmieniły charakteru budowli. Jest to wspaniała rezydencja magnacka, mieszcząca obecnie Muzeum Wnętrz, z cennymi zbiorami zabytkowych mebli, gobelinów, malarstwa, rzeźby, porcelany. W dawnej powozowni mieści się Muzeum Powozów (ponad 50 eksponatów z XVIII— XIX wieku), w oficynie pałacowej – hotel i restauracja. Zespół pałacowy otacza park krajobrazowy o powierzchni 31 ha, założony w XVII, a roz­szerzony w XVIII wieku, z alejami lipowymi, starymi dębami i krzewami magnolii, z ogrodem włoskim i różanym.

 

 

zamki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Łańcucki pałac zamieszkują zjawy, których wypłoszyć nie zdołały nawet liczne rzesze turystów, przewijających się przez komnaty i kory­tarze przez cały rok.

 

Pewnego dnia kustosz muzeum wszedł nagle do galerii rzeźby i w per­spektywie długiego korytarza, na tle okna, obok posągu Amora długa Ca-novy, zobaczył stojącą postać kobiecą w błękitnej sukni. Była to zjawa księżnej marszałkowej, ubranej tak, jak na portrecie pędzla Lampiego: w błękitnej krynolinie i wysokiej, pudrowanej peruce. Kiedy zdziwiony zaczął iść w tym kierunku, ku jego zaskoczeniu postać ta zaczęła jakby blednąć i rozwiała się w powietrzu.

 

duchy

Podobne zdarzenie przytrafiło się pewnej pani, która odwiedziła Łańcut w czasie gdy kręcono tu film. Spotkała ona w Tureckim Apartamencie na pierwszym piętrze (niegdyś buduarze księżnej marszałkowej) nieznajomą, spoczywającą na osiemnastowiecznej sofie. Przypuszczając, że jest to aktorka ubrana w stylowy kostium, chciała ją zagadnąć, a wówczas ku swemu przerażeniu zorientowała się, że jest w pokoju sama.

 

Pracownik muzeum, od lat blisko czterdziestu związany z łańcuckim pałacem, spotkał się z Błękitną Damą na korytarzu drugiego piętra.

Tam również widzieli ją przed laty pracownicy objazdowego kina, nocujący w pokojach gościnnych.

 

W okresie międzywojennym, kiedy Łańcut był własnością prywatną, wśród służby pałacowej krążyły również opowieści o innej zjawie: w Chiń­skim Apartamencie, na pierwszym piętrze, widywano czasami młodą kobietę w bieli piszącą coś przy rokokowym sekretarzyku. Mówiono, że była to nie żyjąca od z górą stu lat Julia Potocka, córka księżnej mar­szałkowej.

Ostatni właściciel Łańcuta, Alfred Potocki, wspomina w wydanym w roku 1959 w Londynie pamiętniku o innym jeszcze zamkowym duchu. Widziała go w latach dwudziestych żona amerykańskiego dyplomaty, przebywająca z wizytą w Łańcucie. Widmo w stroju polskiego szlachcica weszło do jej pokoju. Na drugi dzień Amerykanka rozpoznała tajemni­czego gościa na portrecie, wiszącym w galerii obrazów. Konterfekt ten przedstawiać miał ponoć Stanisława Stadnickiego, zwanego Diabłem Łańcuckim.

 

Jak twierdzą mieszkańcy miasta, Diabła Łańcuckiego zobaczyć moż­na nie tylko w pałacu. W burzliwe ciemne noce, najczęściej jesienią, poja­wia się na drodze prowadzącej od dworca kolejowego, galopując w rozwia­nej opończy, na czarnym koniu. Widzieli go podobno liczni spóźnieni przechodnie.

Warto przedstawić bliżej łańcuckie zjawy: Stanisław Stadnicki –starosta zygwulski, żył na przełomie XVI i XVII wieku. Okrutnik, war­choł i banita, drwił sobie z królewskich wyroków sądowych. Zginął w cza­sie prywatnej wojny, toczonej z rodziną Opalińskich.

 

zjawy

Błękitna Dama – księżna marszałkowa Izabella z Czartoryskich Lu-bomirska – była jedną z najwytworniejszych pań polskiego rokoka, sa-wantką i miłośniczką sztuki. Ona to właśnie urządziła w stylu epoki pałac łańcucki, założyła francuski park i oranżerię.

Zakochana bez wzajemności w swoim kuzynie, królu Stanisławie Auguście Poniatowskim, pocieszała się, snując gorliwie polityczne intrygi, kolekcjonując dzieła sztuki i hołdując francuskiej modzie.

 

 

 

Najmłodszą z jej córek była Julia, odznaczająca się wyjątkową urodą i wdziękiem. Mając lat osiemnaście poślubiła Jana Potockiego, sławnego podróżnika, erudytę i dziwaka. Był to związek nieszczęśliwy. Potocki wciąż podróżował, osamotniona Julia – w przeciwieństwie do swej franko-filskiej matki gorąca patriotka – przystąpiła do kręgu konspiratorów przy­gotowujących powstanie kościuszkowskie. Wśród nich właśnie poznała i pokochała Eustachego Sanguszkę, oficera wojsk rosyjskich, później to­warzysza Tadeusza Kościuszki.

 

halloween

 Kiedy w 1792 roku wybuchła wojna z Rosją, Julia przyjechała do Łań­cuta, Sanguszko wyruszył na front. Właśnie z pałacu swej matki Julia Po-tocka słała do ukochanego list za listem. Wkrótce potem zmarła w Krako­wie, przeżywszy niespełna trzydzieści lat…

 

Muzeum otwarte jest codziennie oprócz poniedziałków i dni poświątecznych. Pałacowe duchy spotkać można podobno na korytarzach dru­giego piętra, w galerii rzeźby na pierwszym piętrze, w Tureckim i Chiń­skim Apartamencie.

 

Prócz zespołu pałacowego warto zobaczyć w Łańcucie starą plebanię z 1835 roku, obok której rośnie sześćsetletnia lipa, synagogę zbudowaną w 1761 roku, kościół i klasztor podominikański z XVI wieku.

Do Łańcuta dostać się można z Rzeszowa autobusem PKS lub pocią­giem. Z dworca kolejowego do pałacu — około 15 minut drogi.

http://www.zamek-lancut.pl/

Opracowanie na podstawie: Duchy Polskie

Bogna Wernichowska i  Maciej Kozłowski, Kraków 1978