Chicagowska Debata Demokratycznych kandydatów do Kongresu

Candidates

Candidates

Sarah Feigenholtz; dr Victor Forys; John Fritchey; Tom Geoghegan;  dr Carlos Monteagudo; Mike Quigley; Roger Thompson i inni.

Uczestników powitała Stacy Raker, Prezydent Klubu Demokratycznego na DePaul.

Debatę prowadziła Lyne Sweet, dziennikarka Chicago Sun-Times, szef biur tejże gazety w Waszyngtonie.

 

Każdy z 11. kandydatów do Kongresu, obecnych na debacie miał kilka minut na przedstawienie samego siebie,  prezentację swojego programu i celach jakie mu przyświęcają w ubieganiu się  do Kongresu. 

Uczestnicy Debaty

Uczestnicy debaty

Wśród demorkatycznych kandydatów jest kilku doświadczonych polityków jak:

John Fritchey, poseł stanowy; Sarah Feingenholtz, posłanka stanowa; Mike Quigley, komisarz powiatowy w Cook County.

 

Większość stanowią kandydaci, którzy po raz pierwszy ubiegają się o tak poważny urząd polityczny. Wśród nich jest Dr. Victor Forys, który znakomicie się zaprezentował w czasie niedzielnej debaty.

 

Debata pokazała, że prawybory w V. okręgu wyborczym wkraczają w główną fazę i że będzie to wkrótce jeden z wiodących tematow medialnych w Chicago. Ranga wyborów jest wysoka.

 

W dalszej części debaty pojawiło się pytanie do wszystkich kandydatów o ich opinie o ekonomiczny pakiet stymulacyjny, który został odgłosowany przez Izbę Reprezentantów, a teraz znajduje się w Senacie.

 

10 spośród 11 kandydatów opowiedziało się za poparciem tego pakietu, pomimo jego niedoskonałości. Ustawa znajduje się obecnie w Senacie USA.

 

Większość demokratycznych kandydatów popiera także powszechny dostęp do opieki zdrowotnej.

Congressional Debate Forys

Dr Victor Forys ( w środku) prezentuje swój program wyborczy.

Lynne Sweet pytała także kandydatów o ich stanowisko w sprawach imigracyjnych. Większość kandydatów popiera sprawy imigracyjnye. Lynne,  opowiedziała się za szukaniem kompromisowych rozwiązań w sprawach imigrantów.

Dwóch kandydatów jest imigrantami: Dr. Forys i Monteagudo.

Dr. Forys opowiada się za całościowym pakietem reform imigracyjnych, które objęłyby 12 milionów nieudokumentowanych imigrantów w USA.

 

Kolejne pytanie dotyczyło stosunku kandydatów do konfliktu w strefie Gazy i tego czy Stany Zjednoczone powinny udzielić pomocy Izrealowi.

 

Większość  kandydatow opowiedziała się za utrzymaniem przyjaznych stosunków z Izraelem, udzieleniem mu pomocy, a nawet zwieszeniem pomocy. Kilku z kandydatów opowiedziało się także za utworzeniem niezależnego  państwa palestyńskiego.

Tamara Jaren Jerome

Tamara Forys ( córka kandydata) z pracownikami biura wyborczego dr Forysia: Karen i Jerome

@ Tekst i zdjecia Andrzej Mikołajczyk