Dla tych, co już od nas odeszli

 

 Od wielu lat, pani Krystyna Dmoch organizuje świętokrzyskie wieczory literacko – muzyczne, poświęcone pamięci tych, którzy już odeszli, a ich życie miało duży wpływ na rozwój naszego miasta i kraju. Pani Krystyna jest historykiem, dlatego też dużą wagę przykłada ona do wspomnień o naszej przeszłości i z nią związanych bohaterach narodowych.

Orzeł – Godło Polski z przed 1-wszej Wojny Światowej

Na takich wieczorkach, zbiera się spora grupa ludzi, którzy są szczerze oddani naszej historycznej przeszłości. Recytujemy wiersze poświęcone pamięci wielkich Polaków, takich jak Piłsudski, Mickiewicz, czy Słowacki. Dla nas każdy, kto przyczynił się do naszej narodowej wolności, jest kimś wyjątkowym i należy o nim pamiętać, a pamięć tę przekazywać młodszym pokoleniom.

Różańce na których modlono się za wolność Narodu Polskiego

Dla naszych bohaterów

-Jestem najmłodszą uczestniczką wieczorków patriotycznych organizowanych przez panią Krysię. Ponieważ uczę się gry na fortepianie, jestem na tych spotkaniach wykorzystywana do opraw muzycznych tych jakże ważnych imprez. Do wykonywanych przeze mnie utworów należy, Etiuda Rewolucyjna Chopina, czy też szereg pieśni patriotycznych takich jak na przykład „Rozkwitały pąki białych róż”, czy też „Legiony”- opowiada Agnieszka.

Patriotyzm jest wspaniałym uczuciem, które żywimy do każdego skrawka ojczystej ziemi. Warto jest zatem krzewić go na każdym możliwym miejscu. Wiele osób na takowe spotkania przynosi ze sobą wartościowe przedmioty, które swoim istnieniem świadczą o naszej narodowości.

EWA MICHAŁOWSKA – WALKIEWICZ