Nasza wolność i niepodległa

Panowanie ostatniego króla Stanisława Poniatowskiego, po woli doprowadziło nasz kraj do narodowej niewoli. Jego uzależnienie się od stanowiska carycy Katarzyny spowodowało, że władczyni Rosji zaczęła ingerować w politykę naszego państwa. Wkrótce na 123 lata, nasz kraj zniknął z mapy politycznej Europy.

…Dla Ciebie Ojczyzno coś w ogniu skąpana

coś ponad wiek cały z wolności odarta

byłaś w sercach naszych, nigdy nie przegrana

niegdyś przeważona twego losu karta

Drogie Polskie Wojsko co dla naszych granic

życie swe poświęca dopiero zaczęte

to ono dla sławy bohaterskich stanic

broni swej Ojczyzny w wojennym zamęcie…

By wygonić z Polski buciorem zdeptanej

tyrana co karmi się naszej krwi kroplami

wszystko dla wolności Ojczyzny kochanej

co ją usunięto z Europy granic

Wszystko to byś była Ojczyzno Kochana

wszystko by cię znowu za Panią uznali

z biciem serc tu naszych Tyś niepokonana

życie nasze Tobie, …by Cie wolną znali….

Lata niewoli narodowej

Przez długo ciągnące się lata naszej niewoli narodowej, nikt nie mógł zapomnieć, że kiedyś nasz kraj był wolną ojczyzną, w której jedyną i zarazem ukochaną mową była mowa polska. Każdy pragnął, by ojczyzna Polaków, znów zajaśniała jako potęga ekonomiczno- polityczna na arenie całego świata. Dlatego też, sukcesywnie pojawiały się myśli o powstaniach, które miały nam przywrócić utracone wolne jestestwo. Mijały lata. Nasze zrywy narodowe, nie przyniosły nam żądanego rezultatu. Z czasem jednak, skupiony wokół Józefa Piłsudskiego obóz polityczny, za głównego wroga uważał Rosję. Zwolennicy marszałka, opowiadali się za współpracą wojskową z Austro – Węgrami. W czerwcu 1908 roku, działacze organizacji bojowej z inicjatywy Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego, powołali tajny Związek Polskiej Walki Czynnej.

We Lwowie

We Lwowie utworzono z inicjatywy Piłsudskiego Związek Strzelecki, zaś w Krakowie, Towarzystwo Strzelec. Młodzież, która w tych szkołach pobierała nauki, otrzymała wychowanie w duchu patriotycznym i bojowym. Na początku I wojny światowej, w podkrakowskiej miejscowości Oleandry, Piłsudski sformował polski oddział I Kompani Kadrowej, w której skład weszła szkolona we wspomnianym towarzystwie młodzież. Pod koniec 1915 roku, Legiony Polskie liczyły już ponad 20 tysięcy żołnierzy. Gdy w Rosji wybuchła rewolucja, dla Piłsudskiego nie stanowiła ona większego już zagrożenia. Po woli, zaczęły klarować się losy I wojny światowej oraz naszej niepodległości. Wojna zakończyła się w dniu 11 listopada 1918 roku, z chwilą podpisania przez Niemcy rozejmu pod Paryżem. Wówczas to, Rada Regencyjna czyli Rząd Tymczasowy Polski, przekazał władzę Piłsudskiemu, w nowo narodzonym kraju. Od tej pory, utarło się powiedzenie, że znów wybuchła Polska.

EWA MICHAŁOWSKA – WALKIEWICZ