Finał konkursu o tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki

Gospodarka

Gospodarka Uroczysty finał odbył się w Pałacyku MSZ w Warszawie. Laureaci odebrali dyplomy z rąk wiceminister Beaty Stelmach i prezesa Marka Goliszewskiego. Uroczystość prowadził przewodniczący Konwentu BCC Wojciech Warski.

Najważniejszym celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania polskich przedsiębiorców w promocję Polski na arenie międzynarodowej, jako wiarygodnego partnera gospodarczego. Wyróżnia firmy osiągające sukcesy na rynkach międzynarodowych, promuje wysokie standardy ekonomiczno-finansowe i dobre praktyki biznesowe w kontaktach zagranicznych. Służy także zacieśnianiu współpracy przedsiębiorców z przedstawicielami polskich instytucji odpowiedzialnych za promowanie Polski, polskiej gospodarki, kultury i inicjatyw społecznych, polegającej m.in. na rozwoju wzajemnych kontaktów i wymianie informacji.
Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki w czterech kategoriach: Eksporter, Partner Firm Zagranicznych, Marka Europejska, Kreator Rozwiązań XXI Wieku. Przedsiębiorcy oceniani są na podstawie sumy punktów przyznanych przez Jury w wypełnianej ankiecie konkursowej. Tytuł „Ambasador Polskiej Gospodarki” otrzymują firmy, które zbiorą ponad 80% maksymalnej liczby punktów w ankietach konkursowych.

BCC
Ambasadorzy Polskiej Gospodarki z Beatą Stelmach i Markiem Goliszewskim, fot. Ryszard Baranowski


Eksporter – wyróżnienie dla firm promujących polską gospodarkę przede wszystkim przez eksport wyrobów lub usług.
Partner Firm Zagranicznych – wyróżnienie dla firm, które promują polską gospodarkę przez działalność biznesową podejmowaną wspólnie z firmami zagranicznymi na terenie naszego kraju lub po granicami Polski.
Marka Europejska – wyróżnienie dla firm, których działalność biznesowa jest bardzo dobrze znana w Europie i kojarzona już nie tylko z Polską, ale z najlepszymi jakościowo wyrobami lub usługami europejskimi.
Kreator Rozwiązań XXI Wieku – wyróżnienie dla firm o wysokim stopniu innowacyjności, promujących polską gospodarkę przez ofertę własnych nowatorskich produktów lub usług jeszcze dotychczas w świecie nie oferowanych.
http://www.bcc.org.pl
Lista laureatów:
http://www.bcc.org.pl/uploads/media/LAUREACI_APG.pdf