Grodno: Symbol Rzeczypospolitej wrócił do Nowego Zamku

 

 Kartusz herbowy zachował się dzięki Stanisławowi Sołtanowi. Od 1858 był przechowywany w majątku Sołatana w Małej Berestowicy. W 1923 roku założyciel Grodzieńskiego Muzeum Archeologiczno-Historycznego Józef Jodkowski przewiózł go do Grodna. Od tamtego czasu kartusz znajdował się na terytorium muzeum.

 Teraz na zdjęciach dobrze widać Pogoń i Koronę. Po umieszczeniu kartusza, specjalista z Polski dokona dodatkowych prac restauracyjnych.

 Pomysł przywrócenia kartusza należy do współpracownika Ministerstwa Kultury Polski Marka Maluchnika. Kilka lat temu, pracując w Konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie, Maluchnik wraz z innymi krajoznawcami odszukał zabytek.

 Prace konserwacyjne przeprowadzono w tym roku dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Polski. Po stronie białoruskiej prace i płyty granitowe zafundował grodzieński przedsiębiorca polskiego pochodzenia Feliks Gawin.

 Jak się zdaje, w najbliższym czasie w Nowym Zamku odbędą się uroczystości z okazji powrotu na zamek kartusza Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

 svaboda.org

 Tłumaczenie: Aleh Loika

 Zdjęcie: Kresy.pl