IV Światowy Zjazd Lekarzy Polskich & XI Kongres Polonii Medycznej z okazji 550-lecia urodzin Mikołaja Kopernika

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

 w imieniu Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie, której Naczelna Rada Lekarska powierzyła organizację XI Kongresu Polonii Medycznej oraz IV Światowego Zjazdu Lekarzy Polskich serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu, które odbędzie się w dniach 1- 4 czerwca 2023 r. Realizacji tego przedsięwzięcia  podjęliśmy się na wniosek ówczesnego prezesa dra Janusza Kasiny, który skierował taką prośbę w imieniu Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych.

W tych dniach w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie specjaliści z różnych dziedzin medycyny zaprezentują swoje osiągnięcia pod hasłem przewodnim „Wyzwania Współczesnej Medycyny”, a my jako gospodarze stworzymy okazję do integracji, koleżeńskich spotkań i nawiązywania kontaktów, zapewniając szereg imprez towarzyszących. 

Chcemy pokazać Wam wszystko to, za co kochamy Warmię i Mazury, atuty naszego Regionu, które czynią go wyjątkowym. Dać okazję do wytchnienia wśród zielni drzew i błękitu jezior. Pokazać gotyckie zamki i współczesne oblicze Olsztyna, który choć nie jest metropolią, zachwyca właśnie tych, którzy na co dzień mieszkają w wielkich miastach.


Kongres naukowy, wpisuje się w kalendarz imprez zaplanowanych z okazji obchodów 550-lecia urodzin Mikołaja Kopernika, który większość swojego dorosłego i twórczego życia spędził na Warmii. W ramach programu zapraszamy m.in. do Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego na uroczysty koncert z okazji inauguracji Kongresu, a także na wyśmienitą kolację w restauracji Przystań nad brzegiem jeziora Krzywego, którą uświetni występ, wywodzącego się z Olsztyna, zespołu ENEJ.

Nie zabraknie też bogatej oferty imprez fakultatywnych. Warto odwiedzić m.in. Zamek w Olsztynie, w którym znajduje się absolutny unikat – własnoręcznie sporządzona przez Kopernika na ścianie krużganka i częściowo zachowana tablica astronomiczna,  jak i inkunabuł medyczny – jedyna, zachowana w zbiorach polskich, książka z biblioteki Mikołaja Kopernika.

 Wszelkie informacje organizacyjne będą na bieżąco uzupełniane na oficjalnej stronie internetowej Kongresu:

www.kongrespoloniimedycznej.com.pl    lub    https://swiatowyzjazdlekarzypolskich.org

 Czekamy na Was w Olsztynie!

Anna Lella  – Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie; Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Sergiusz Nawrocki – prorektor Collegium Medicum UWM; Przewodniczący Komitetu Naukowego