Komunikat redakcji „Kuriera Wileńskiego”

Wilenski

 

 

 

Wilenski  25 paź, 2011

 Komunikat redakcji „Kuriera Wileńskiego”

    Szanowni Czytelnicy, jak już informowaliśmy wcześniej, Senat RP oraz Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”   dokonały znaczących cięć dotacji przydzielanej „Kurierowi Wileńskiemu”.

Ta decyzja spowodowała, że w końcu tego roku zabraknie środków na wydawanie naszego dziennika i będziemy musieli zamknąć gazetę.
Redakcja „Kuriera Wileńskiego” wyczerpała wszystkie możliwe wewnętrzne rezerwy w oszczędzaniu środków: dokonano m. in. redukcji etatów, zmniejszenia płac zarobkowych, zrezygnowano z koloru w wydaniu magazynowym.
Nie jesteśmy więc w stanie jeszcze bardziej zmniejszyć wydatki, aby utrzymać gazetę w obecnym kształcie wydawniczym.
Wydawcy „Kuriera Wileńskiego” dzisiaj także nie są w stanie ponieść dodatkowe koszta na wydawanie dziennika.
W tej sytuacji, dla przetrwania polskiego dziennika na Litwie, jedynym wyjściem jest podjęcie drastycznego kroku – zmniejszenia wydawanych w ciągu tygodnia numerów gazety z pięciu do trzech.

Od przyszłego tygodnia gazeta będzie ukazywała się we wtorki, środy i piątki.
Ta bolesna decyzja pozwoli na kolejne cięcia wewnątrz redakcji.
Aby w jakiś sposób zrekompensować czytelnikom rezygnację z dwóch numerów tygodniowo, zostanie zwiększona objętość wtorkowego i środowego wydania do 24 stron oraz do 32 stron (plus dodatek telewizyjny) w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego”.
Jesteśmy zmuszeni też podnieść cenę za gazetę wtorkową i środową do 1,50 Lt i 2,50 Lt za wydanie magazynowe. Cena prenumeraty zostaje bez zmian.
Dobrze rozumiemy, że ta decyzja wywoła niezadowolenie naszych czytelników. Ten krok jest jednak jedynym wyjściem w zaistniałej sytuacji, za co Szanownych Państwa przepraszamy.

http://kurierwilenski.lt/2011/10/25/komunikat-redakcji-%e2%80%9ekuriera-wilenskiego%e2%80%9d-2/

—————————————————-

[komentarz własny: From: [email protected]
Cytując stenogramy umieszczone na oficjalnej stronie Senatu RP, Senator Łukasz Abgarowicz [PO] stwierdził:

Pani Senator, ja uważam, że „Kurier Wileński” również wytrzyma zmniejszenie o 27 tysięcy zł, jeśli idzie o działalność bieżącą. Proszę mi uwierzyć.

Co odpowiedziała mu Pani Senator- nie wiem. Wiem za to, że zanotowano w stenogramie także wypowiedź „poza mikrofonem”:

Senator Abgarowicz mówi, że dadzą radę. Kupią tańszy papier, cieńszy.

Redakcja Kuriera jest jednak chyba innego zdania…]
 
——————————————————
 
 Jak pozwolimy na upadek Kuriera to jesteśmy zerem a nie narodem. Taka prawda.
[komentarz własny:
usilnie prosimy wszystkich ludzi dobrej woli o błyskawiczną reakcję w swoich środowiskach. Zamiast znacznie zwiększyć dotację dla tej bezcennej , jedynej polskiej gazety codziennej na LT, dotacje się obcina. chodzi o marne kilkadziesiąt tysięcy zł rocznie -ok. 5000/mc , 1.500 Euro/mc.!
Żałosne.
To prawdziwy skandal i kompromitacja władz RP.Prosimy o natychmiastwą korekte tej , miejmy nadzieję ,fatalnej pomyłki]

http://kurierwilenski.lt/2011/10/25/polska-wieksze-dotacje-dla-szkol-mniejszosci-litewskiej

 

Zespół Ochrony Praw Człowieka