Ks. Abp. Zygmunt Zimowski z Watykanu w Chicago

 W dniach od 12 do 14 października 2013 r. przebywał w Chicago przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia w Watykanie JE Ks. Arcybiskup Zygmunt Zimowski. Arcybiskup do Chicago przybył na zaproszenie ks. proboszcza Zdzisława Torby z parafii św. Ferdynanda. Mszy św. dziękczynnej z okazji 40-lecia kapłaństwa Ks. Abp. Zimowskiego przewodniczył dostojny Jubilat, a homilię wygłosił ks. Kazimierz Chwałek, prowincjał Księży Marianów w Stanach Zjednoczonych, Stockbridge, Mass. Ks. K. Chwałek pochodzi z tej samej miejscowości i parafii co Arcybiskup, tj. z Kupienina koło Dąbrowy Tarnowskiej.

 

Od lewej: dr Bronisław Orawiec, ks. prob. Zdzisław Torba, ks. dr Piotr Supierz, dr Jan Jaworski, dr Leszek Ballarin.

Po mszy św. Jego Ekscelencja był gościem honorowym bankietu wydanego z okazji 40-lecia jego kapłaństwa. Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 1973 r w Tarnowie, które udzielił mu Arcyb. Jerzy Ablewicz. Przez wiele lat pracował w Rzymie (Kongregacja Doktryny Wiary). 18 kwietnia 2002 r. papież Benedykt XVI mianował go biskupem radomskim, a sakry biskupiej udzielił mu ówczesny Kardynał Joseph Ratzinger w Katedrze Radomskiej. Arcyb. Zimowski pełnił przez kilka lat funkcję delegata Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji, a więc zna naszą Polonię. „Ks. Arcybiskup Zygmunt Zimowski jest perłą ziemi nadwiślańskiej” – tak o nim powiedział ks. prałat Józef Przybycień, jego profesor gimnazjalny. Arcybiskup jest inicjatorem Domu Spokojnej Starości w Kopieninie, a obecnie w budowie jest ośrodek dla dzieci niepełnosprawnych im. Jana Pawła II również w Kopieninie koło Dąbrowy Tarnowskiej.

 

Dary do ołtarza (Relikwie Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej, przywiezione z Sanktuarium w Łagiewnikach przez Ks. Abp. Zimowskiego dla parafii św. Ferdynanda) niesie Papieski Komandor Orderu Św. Sylwestra dr Jan Jaworski w towarzystwie członków Plutonu Reprezentacyjnego Stowarzyszenia Przyjaciół Ułanów im. Tadeusza Kościuszki. Kościół św. Ferdynanda. 13 października 2013 r.

Po nabożeństwie w kościele św. Ferdynanda, odbył się bankiet w sali bankietowej restauracji „Jolly Inn” z udziałem ponad 300 zaproszonych gości. Współorganizatorami przyjęcia byli właściciele „Jolly Inn” Państwo Ewa i Stanisław Chwała  oraz dr. Jan Jaworski, który jest przyjacielem Arcybiskupa od młodych lat.

Stół honorowy podczas spotkania z Ks. Abp. Zygmuntem Zimowskim w Jolly Inn. 13 października 2013 r.

W imieniu Służby Zdrowia przemówił dr Bronisław Orawiec, który powiedział m.in.: Jego  Ekscelencjo, Dostojny Księże Arcybiskupie, Jako Honorowy Prezes Związku Lekarzy Polskich w Chicago, pragnę w imieniu lekarzy i pielęgniarek, sekretarek i asystentek oraz całej chicagowskiej Służby Zdrowia, złożyć serdeczne życzenia z okazji pięknego Jubileuszu 40-lecia kapłaństwa i pracy duszpasterskiej wśród społeczności nie tylko polskiej, ale także międzynarodowej i światowej. Cieszymy sie ogromnie oraz jesteśmy dumni z faktu, że na stanowisku „Ministra Zdrowia” w Watykanie – jako Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych – jest właśnie Polak. Polak, który był jednym z najbliższych współpracowników bł. Jana Pawła II oraz Papieża Emeryta Benedykta XVI, a obecnie jest współpracownikiem Papieża Franciszka. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to wielki zaszczyt i honor, ale również wielka odpowiedzialność i wyzwanie, szczególnie w obecnych niełatwych czasach, kiedy trzeba się spotykać z wielorakimi problemami dotyczącymi nie tylko leczenia, ale również etyki lekarskiej oraz kościelnej.

Przemawia dr med. Bronisław Orawiec. Sala bankietowa w Restauracji Jolly Inn. Chicago, 13 października 2013 r.

Jego Ekscelencjo, Proszę przyjąć wyrazy najwyzszego uznania za wiele lat poświęcenia i pracy jako „Watykański Minister Zdrowia” – pracy, której celem jest niesienie pomocy Służbie Zdrowia na świecie, ukazując troskę Kościoła wobec chorych. Zakres tej działalności jest rozległy i to na najwyższych światowych forach – ze Światową Organizacją Zdrowia na czele.

Jeszcze raz gratulujemy i życzymy dużo zdrowia oraz energii, a także satysfakcji z pracy na tym bardzo odpowiedzialnym stanowisku. Szczęść Boże. Jego Ekscelencjo, proszę przyjąć pamiątkowe publikacje na temat Związku Lekarzy Polskich w Chicago, Klubu Sportowego „Bronek” ZLP oraz „Góralskich Posiadów dr. Orawca”.

 

Podczas bankietu. Od prawej: Ks. Abp. Zygmunt Zimowski, p. Barbara Cooper – prezes Cardio-Care Inc., dr Bronisław Orawiec.

 

Zdjęcie pamiątkowe. Od prawej: Komandor Orderu Św. Sylwestra dr Jan Jaworski, Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia w Watykanie Ks. Arcybiskup Zygmunt Zimowski, Honorowy Prezes ZLP w Chicago dr n. med. Bronisław Orawiec. Chicago, 13 października 2013 r.

 Od lewej: dr Bronisław Orawiec, p. Barbara Cooper, Ray Suarez – alderman, wicemajor 31rd Ward, Ks. Abp. Zygmunt Zimowski. Z prawej Ariel Reboyras – alderman 30th Ward oraz zastępca Konsula Generalnego RP w Chicago Robert Rusiecki.

Bankiet w Restauracji Jolly Inn. Od prawej: Jessie White – Sekretarz Stanu Illinois, konsul Robert Rusiecki, dr Bronisław Orawiec, p. Barbara Cooper, dr Jan Jaworski.

Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia z Watykanu Ks. Arcybiskup Zygmunt Zimowski oraz Honorowy Prezes ZLP w Chicago, lekarz ZPPA dr Bronisław Orawiec. Sala bankietowa w Restauracji Jolly Inn. Chicago, 13 października 2013 r.

Dzień wcześniej, 12 października w godzinach wieczornych miało miejsce spotkanie Ks. Arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego ze „światem medycznym Polonii w Chicago”, na które przybyli lekarze, farmaceuci i pielęgniarki. Obecny był biskup polonijny Andrzej Wypych, który w imieniu Arcybiskupa Chicago Kardynała Francisa Georga powitał Gościa z Watykanu. Sekretarz Arcybiskupa Zimowskiego, ks. dr. Piotr Supierz przedstawił referat. Został także wyświetlony film o działalności i pracach Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych. Ks. Abp. Zimowski zaprezentował referat pt. Jan Paweł II – nieustraszony obrońca życia ludzkiego. W czasie spotkania została zaprezentowana nowa książka Księdza Arcybiskupa pt. Bóg nawiedził Lud Swój – Na drodze człowieka cierpiącego.

Polonia chicagowska zapewnia Przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia o modlitwie, aby nadal służył i wypełniał zadania Kościoła Powszechnego w człowieku chorym i cierpiącym.

 J. Jaworski, B.Orawiec