Medale NATO dla polskich żołnierzy

zolnierze

 

zolnierze Medal jest międzynarodowym odznaczeniem, przyznawanym żołnierzom za udział w operacji międzynarodowych sił wsparcia bezpieczeństwa NATO w Islamskiej Republice Afganistanu.

Wykonany jest z brązu, na awersie ma godło NATO oraz wieniec z gałązek oliwnych.

Na odwrocie wygrawerowany jest napis: w języku francuskim i angielskim: North Atlantic Treaty Organization i l’Organization du Traité de l’Atlantique Nord (Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego).

W centrum znajduje się gałązka drzewa oliwnego, nad którą widnieje napis: In Service of Peace and Freedom (W służbie pokoju i wolności) oraz jego francuskie tłumaczenie umieszczone poniżej. Do medalu dołączona jest błękitno-biała wstęga, do której dołączony jest napis z tego samego materiału jak medal.

Afganistan

Medalami NATO nadanymi przez Sekretarza Generalnego NATO zostali uhonorowani polscy żołnierze kończący właśnie VIII zmianę Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie.

Nagrody

Uroczystości wręczenia medali w pododdziałach Polskich Sił Zadaniowych stały się również okazją do podziękowań dla żołnierzy, którzy właśnie kończą pobyt na misji.

AfganistanPolacy

Dowódcy honorując medalem NATO swoich podwładnych dziękowali im za ogrom pracy włożonej w wykonywaniu niełatwych zadań misyjnych jednocześnie podkreślano, iż misja nie jest jeszcze skończona a przed pozostającymi jeszcze żołnierzami VIII zmiany jeszcze szereg zadań.

 Tekst: kpt. Artur Pinkowski

Zdjęcia: Archiwum PKW