Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej

Polish News w „Muzeum Wiatraków”

Wspomniana placówka, to prywatne muzeum usytuowane w Osiecznej, w znanym wielkopolskim miasteczku. Muzeum to jest prowadzone przez prywatną firmę, będącą własnością pana Jarosława Jankowskiego.

W dwóch wiatrakach

Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa, mieści się w dwóch wiatrakach, pamiętających okres osiemnastego stulecia. Są one zachowane z kilkunastu innych wiatraków, znajdujących się niegdyś na wzgórzu Szubienica. Ekspozycje znajdują się w wiatrakach „Franciszek” oraz „Józef-Adam” i one zbiorami prywatnymi. Trzeci dobrze zachowany wiatrak, nosi imię „Leon”.

W wiatraku „Franciszek”

Tu znajduje się wystawa licznych pamiątek etnograficznych i historycznych, oczywiście zebranych głównie z regionu Wielkopolski. Ale są tutaj także pamiątki z Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej. Znajdują się tu między innymi dawne narzędzia rolnicze i gospodarskie, przedmioty codziennego użytku, stroje ludowe oraz te przedmioty, które stanowią sztukę ludową.

W wiatraku „Józef-Adam”

Tutaj natomiast, odtworzono zabytkowe wnętrze młyna, z jednoczesnym wyeksponowaniem oryginalnych jego urządzeń i sprzętów.

Bitwa pod Wiatrakami

W czasie powstania wielkopolskiego, w dniu 8 stycznia 1919 roku w miejscu gdzie teraz znajduje się wspomniane muzeum, miało miejsce starcie zbrojne polskich wojsk powstańczych i niemieckich, zwane zwyczajowo Bitwą pod Wiatrakami„. Polacy domagali się powrotu rodzimych ziem pozostających pod zaborem pruskim, znajdujących się w obrębie Prowincji Poznańskiej do Polski. Walki zakończyły się oczywistym sukcesem wojsk polskich.

Ewa Michałowska- Walkiewicz