Patriotyczna akcja Polonii w Chicago

 Polsko amerykańska fundacja „Więź Kultur” (The Polish American Foundation), działająca w Chicago realizuje śmiały projekt umieszczenia na stałe biało-czerwonej flagi polskiej wraz z orłem, w sercu polonijnej dzielnicy Chicago, w Stanie Illinois.

Cel? Upamiętnienie udziału Polaków w rozwoju Wietrznego Miasta.

Flaga i orzeł wykonane są w metalu, a więc trwałe i efektowne. Będą umocowane dwustronnie w okolicach: ulicy N.Milwaukee Ave oraz N.Central Park Ave, gdzie najwięcej Polaków zamieszkiwało w końcu lat 90 ub. stulecia, a także przy: N.Milwaukee Ave i N.Pulaski Ave, gdzie znajduje się wciąż wiele polskich obiektów oraz na placu tzw. trójkąta polonijnego, skąd przysłowiowy rzut beretem do downtown, w pobliżu 3 traktów: N. Milwaukee Ave, N.Ashland Ave i W.Division Ave.

Intencją organizatorów tych pokaźnych instalacji jest upamiętnienie udziału Polaków w rozwoju aglomeracji chicagowskiej. Zmieniają się granice dzielnic, rodacy sprzedają swoje własne zadbane budynki, przeprowadzają się w inne okolice. Podobnie bywa z siedzibami biznesów z polskim i polonijnym kapitałem.

Jeśli nie zadbamy o pamięć naszych dokonań, to niebawem nikt nie będzie wiedział, że to My, Obywatele amerykańscy polskiego pochodzenia tak wydatnie przyczyniliśmy się do powstania dobrobytu tej Ziemi. Nikt za nas tego nie zrobi.

Instalacja projektu wymaga szeregu czasochłonnych czynności, poczynając od zatwierdzenia przez architekta miejskiego. Wykonanie w metalu to także niemały koszt. Podczas umieszczania instalacji w miejscach wskazanych przez urząd musi nastąpić czasowe wstrzymanie ruchu pojazdów; nieodzowna jest współpraca z miejscowymi słuzbami, z działaczami politycznymi, z jednostkami zarządzającymi bezpieczeństwem, co oczywiste dla każdego organizatora wiekszych przedsięwzięć

Uroczyste otwarcie tego projektu fundacja „Więź kultur” (The Polish American Foundation) planuje na IV kwartał 2014 roku.
Bliższe informacje, chęć wsparcia, wnioski fundacja przyjmuje pod nr tel: (773) 720-6756.