Poczta wprowadza do obiegu znaczek z okazji 25-lecia przystąpienia Polski do NATO w milionowym nakładzie!

Poczta wprowadza do obiegu znaczek z okazji 25-lecia przystąpienia Polski do NATO w milionowym nakładzie!

12 marca do obiegu trafił wydany przez Pocztę Polską znaczek emisji „25 lat Polski w NATO”. Najnowszy walor filatelistyczny przypomina o jednym z najważniejszych sukcesów polskiej polityki ostatnich dziesięcioleci, który stanowił krok milowy dla zapewnienia trwałego bezpieczeństwa Polek i Polaków.

Na jubileuszowym znaczku przedstawiono orła białego oraz logotyp NATO – różę kompasową, symbol dążenia do zapewnienia bezpieczeństwa ze wszystkich stron. Kompozycja została umieszczona na błękitnym tle, symbolizującym zgodę i nawiązującym do Oceanu Atlantyckiego. Emblematy umieszczono naprzemiennie obok rocznicowej cyfry. Całość kompozycji została uzupełniona biało-czerwoną wstęgą.

Nową emisję waloru uzupełnia koperta Pierwszego Dnia Obiegu (FDC), której centralny motyw stanowią powiewające na wietrze flagi Polski i NATO. Wydawnictwu towarzyszy również okolicznościowy datownik, który w swojej grafice prezentuje widok na kolumnę Zygmunta i Zamek Królewski w Warszawie oraz informacje o dacie i miejscu wprowadzenia znaczka do obiegu.

 Ćwierćwiecze obecności Polski w NATO bezsprzecznie zasługuje na uhonorowanie na znaczku pocztowym, wpisując się w misję Poczty – promowania ważnych dla Polaków wydarzeń, rocznic czy inicjatyw. Walory filatelistyczne podróżują wraz z listami i kartkami, docierając do każdego zakątka kraju – i nie tylko. Najnowsza emisja filatelistyczna nie tylko przypomina o jednym z najważniejszych sukcesów polskiej polityki ostatnich dziesięcioleci, ale również stanowi wyraz podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w proces budowania naszego bezpieczeństwa – mówi Sebastian Mikosz, p.o. Prezes Poczty Polskiej.

Znaczek został wydany w nakładzie 1 000 000 egz. i jest dostępny w placówkach pocztowych i filatelistycznym sklepie internetowym.

Polska droga do NATO

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego powstała w 1949 r. na mocy podpisanego w Waszyngtonie przez 12 państw Traktatu Północnoatlantyckiego. Celem utworzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego była obrona przed ewentualną agresją ze strony ZSRS, a później państw Układu Warszawskiego. Po zakończeniu Zimnej Wojny i rozpadzie ZSRS w 1991 r., NATO angażowało się w misje i operacje wojskowe m.in. w Afganistanie, Kosowie i Libii.

Wieloletnie starania dyplomatyczne oraz reformy przeprowadzone m.in. w sferze obronności zaowocowały 12 marca 1999 r. przyjęciem Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Minister Spraw Zagranicznych RP, prof. Bronisław Geremek przekazał na ręce Sekretarz Stanu USA, Madeleine Albright akt przystąpienia Polski do Traktatu Północnoatlantyckiego. Z tą chwilą Rzeczpospolita Polska stała się formalnie stroną Traktatu – członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Przez ostatnie 25 lat pozycja Polski w NATO stale rosła.

O znaczku:

Autor projektu: Jarosław Ochendzan
Liczba znaczków: 1
Wartość: PRIORYTETOWY M
Nakład: 1 000 000 sztuk, powtarzalny
Technika druku: rotograwiura
Format znaczka: 25,5 x 31,25 mm
Papier: fluorescencyjny
Arkusz sprzedażny: 100 znaczków
Data obiegu: 12 marca 2024 r.