Powstaje książka o Śp. Ks. Biskupie Doktorze Karolu Pękali.

Szanowni Państwo,
Redakcja Polish News oraz liczna grupa jej sympatyków chciałaby zaprezentować Państwu i gorąco polecić prace Pawła Glugla, pracującego nad dokumentowaniem historii między innymi wychodźstwa polskiego.

W najbliższych planach wydawniczych Pawła Glugla, jest wydanie książki o śp. bp. Karolu Pękali .
Autor nie jest w stanie samodzielnie wydać książkę i dlatego  chcielibyśmy gorąco prosić Was o wsparcie choćby symbolicznymi kwotami.

Tego rodzaju działalność, zasługuje naszym zdaniem na uwagę i wszechstronną pomoc. Jest ważna nie tylko dla historii Polaków i Polski a dla każdego z nas nie tylko emigrantów, którym wierzymy już się powiodło.

Paweł Glugla, mimo ciężkiej choroby nie poddaje się , w tym roku ukończył pisanie dysertacji doktorskiej z historii Kościoła na Uniwersytecie Rzeszowskim (promotor: ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec).

Obecnie zbiórkę funduszy na wydanie książki wsparli: Państwo Pękala-Capikowie (najbliższa rodzina Biskupa Pękali) oraz prof. dr Józefa Węsierska-Gądek z Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu i wielu wielu innych ludzi dobrej woli.

Wszelka pomoc finansowa jest bardzo mile widziana.
Zbiórka odbywa się na stronie internetowej „ Pomagam,pl”
https://pomagam.pl/bp_k_pekala

Jest również założone konto dolarowe do tej zbiórki na nazwisko autora Paweł Glugla gdzie łatwo można zrobić przelew z USA w USD za niewielką prowizją:

https://www.monito.com/wyslij-pieniadze/stany-zjednoczone/polska/usd/pln

Numer konta bankowego na książkę o biskupie K. Pękali to:

03 1560 0013 2063 9332 6000 0005

Podaje się do tego SWIFT banku:SWIFT/BIC: GBGCPLPK

IBAN: PL + numer rachunku na który chcesz wysłać przelew.

i adres banku do przelewu:

Getin Noble Bank SA

ul. Przyokopowa 33

01-208 Warszawa

Poniżej, pełna informacja dotycząca wydania książki

Wydanie książki o bp. K. Pękali

W 2018 roku minęła 50. rocznica tragicznej śmierci biskupa Karola Pękali (1902-1968). Urodził się w Siołkowej (parafia Grybów) w wielodzietnej rodzinie wiejskiej (był najstarszym z rodzeństwa). Niezwykle utalentowany, pobożny i wrażliwy na ludzką biedę i krzywdę.

W 1928 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Pracował w Nowym Wiśniczu, następnie wśród Polonii we Francji. Od 1933 r. organizował w diecezji tarnowskiej Akcję Katolicką (sekretarz generalny), od 1937 r. kierował „Caritasem”. Z Poznania sprowadził zaufanych współpracowników, w tym Mariannę Dmochowską h. „Pobóg” oraz Rajmunda Węsierskiego i jego brata Norberta.

W czasie drugiej wojny światowej pomagał z nimi więźniom gestapo, uwięzionym w w obozach koncentracyjnych, a także wysiedlonym z Poznańskiego, Warszawy i miejscowym ubogim. Niósł pomoc również Żydom, za co otrzymał po wojnie podziękowanie od władz Diaspory Żydowskiej.

W 1946 r. został biskupem pomocniczym. Dwukrotnie z polecenia Prymasa S. Wyszyńskiego i Episkopatu Polski (1946, 1957) był wysłannikiem do USA, krajów zachodnich. Prosił o pomoc i z serca za nią dziękował. Dzięki Polonii, Kościołowi, Polska i Polacy otrzymali ogromną pomoc materialną.

W latach 1959-1962 był wikariuszem kapitulnym diecezji tarnowskiej (po śmierci bp. J.P. Stepy). Inwigilowany przez aparat bezpieczeństwa, nadal pomagał najuboższym. Szanował każdego człowieka, szczególnie bliscy mu byli chorzy, biedni, opuszczeni. Bardzo cenił Go kard. A.S. Sapieha oraz kard. Karol Wojtyła, który Go znał i przyjaźnił się z bp. Pękalą.

Wizyta  śp. bp. Karola Pękali w Chicago, 1957r

Ja, pomimo tego, że jestem chory na raka, podjąłem się kilka lat temu napisania książki o tym niezwykłym, a jednocześnie prostolinijnym biskupie, głównie na podstawie materiałów archiwalnych zgromadzonych w Archiwum Akt Nowych w Warszawie oraz dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej. Książka będzie miała kilkaset stron objętości, z unikatowymi fotografiami. Będzie poddana naukowej recenzji co najmniej dwóch samodzielnych pracowników naukowych. Wszyscy darczyńcy, którzy przyczynią się do jej wydania zostaną wpisani w tejże książce jako ofiarodawcy-sponsorzy.

Święty Jan Paweł II mówił: „Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje swojej przyszłości”. Bądźmy solidarni, nie żałujmy grosza na tak szczytny cel. To pozostanie dla przyszłych pokoleń, gdy my dawno będziemy w Domu Ojca.

Dziękuję w imieniu własnym, a także Bohatera książki Śp. Ks. Biskupa Doktora Karola Pękali. Proszę też nieśmiało o modlitwę w tej intencji. Za złożony datek składam serdeczne staropolskie „Bóg zapłać”.

mgr Paweł Glugla – doktorant historii Kościoła Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Zbiórka odbywa się na stronie internetowej „ Pomagam,pl”
https://pomagam.pl/bp_k_pekala