Powstrzymajmy demoralizację dzieci w szkołach

Szanowni Państwo,
aktywista z fundacji „TransFuzja”, który określa siebie jako „osoba niebinarna”, miał być jednym z „edukatorów” prowadzących otwarte dla dzieci „warsztaty wokół tożsamości”. Organizowane przez gdyński urząd miasta zajęcia połączone były z promocją książeczki, reklamowanej przez wydawcę słowami recenzji: „to książka, po którą mogą sięgnąć najmłodsi, tłumacząca w sposób szczery, pełen naturalności, ciepła i bezpretensjonalności, jak to być transpłciowym dzieckiem. W naszym idealnym świecie byłaby to lektura obowiązkowa dla wszystkich dzieci.”
Po zdecydowanych protestach rodziców i części samorządowców miasto przekazało informację, że warsztaty będą przeznaczone wyłącznie dla osób dorosłych. Potrzeba naszej pełnej determinacji i śmiałości w działaniu, by snute przez radykałów marzenia o przełamaniu naturalnych, konstytucyjnych praw rodziców i wdrożeniu obowiązkowych lektur o transpłciowości się nie spełniły.
Niedawna publikacja „Tygodnika Solidarność” pokazała, że promocja transpłciowości wśród dzieci to także wielka, szara strefa nielegalnej dystrybucji hormonów i innych substancji, do których przyjmowania aktywiści LGBT zachęcają nieletnich na swoich zastrzeżonych forach internetowych. Skutki ich przyjmowania, w założeniu w tajemnicy przed rodzicami, są katastrofalne tak dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego dzieci. Współpracując przy recenzji tego wstrząsającego tekstu, pomogliśmy redakcji Tygodnika w złożeniu zawiadomień do prokuratury.
Jednak zagrożenie dla naszych dzieci zaczyna się już w szkole. Wiele samorządów wprost finansuje organizacje seksedukatorów. W Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Gdańsku, a nawet w mniejszych ośrodkach, wprowadzane są do szkół zajęcia oparte o wulgarny program edukacji seksualnej, organizowane są październikowe „Tęczowe piątki”.

Jak wykazała nasza akcja „Chrońmy dzieci”, w ramach której zbadaliśmy przeszło 700 szkół, w ponad połowie przypadków kontrowersyjne zajęcia odbywają się w szkole z naruszeniem ustawowych przepisów chroniących prawa rodziców. W programie „Alarm” mogliśmy usłyszeć słowa jednej z edukatorek nagranych ukrytą kamerą: „Może powiem brzydko, ale trzeba trochę podstępem”.
W efekcie rodzice, których prawo do decydowania o wychowaniu dzieci potwierdza Konstytucja, dowiadują się o wulgarnych zajęciach dopiero z ust swego zawstydzonego dziecka. A czasem nie dowiadują się nigdy.

Aby wzmocnić siłę rodziców, dać im argumenty i narzędzia ochrony dzieci, w Ordo Iuris zakończyliśmy właśnie redakcję przewodnika „Prawa rodziców w szkole”. Przewodnik w jasny i przystępny sposób wyjaśnia najważniejsze przepisy Prawa oświatowego, pokazuje prawne ramy działania Rad Rodziców oraz ustawowe gwarancje praw każdego z rodziców. Liczę na to, że wiedza zaczerpnięta z Przewodnika pomoże w skutecznym korzystaniu z praw, które już teraz w ręce rodziców oddają obowiązujące ustawy. Nowa edycja poradnika to efekt kolejnego roku naszych doświadczeń, ale także nadzwyczajnych okoliczności wprowadzonego stanu epidemii oraz związanych z tym zmian dla dzieci i rodziców.
Poradnik to także formularz rodzicielskiego oświadczenia wychowawczego, którego złożenie w szkole skutecznie ochroni dzieci przed indoktrynacją aktywistów LGBT zapewniając rodzicom dostęp do pełnej informacji o programie wprowadzonych w szkole zajęć i zastrzegając ich prawo do sprzeciwu. To od indywidualnej decyzji rodziców zależy, w jakich zajęciach dodatkowych będzie uczestniczyć ich dziecko. Nasi prawnicy zapewnią pomoc prawną w każdej sytuacji naruszenia decyzji rodziców wyrażonej w złożonym w szkole rodzicielskim oświadczeniu wychowawczym.

Od początku ubiegłego roku promujemy także zmiany w Prawie oświatowym, które zapewniłyby rodzicom efektywny dostęp do pełnej informacji i decydowania o udziale dziecka w zajęciach związanych z rozwojem psychoseksualnym. Nasz projekt, poparty i prezentowany przez wiele organizacji społecznych oraz od miesięcy dyskutowany z Ministerstwem Edukacji Narodowej, wciąż jednak nie znalazł się w Sejmie.
Pewną nadzieją na zmiany jest podpisana 10 czerwca 2020 roku przez Prezydenta Andrzeja Dudę Karta Rodziny, w której Prezydent zobowiązał się do zagwarantowania rodzicom przestrzegania prawa do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz zakazu propagowania ideologii LGBT w instytucjach publicznych.
Już 3 lipca 2020 roku został złożony w Sejmie prezydencki projekt o zmianie ustawy – Prawo oświatowe. Część prezydenckiego projektu, w tym pomysł wiążącego prospektu wychowawczego przedstawianego rodzicom przez organizacje pozarządowe, wprost nawiązuje do naszej propozycji, jednak całość wymaga poprawek, które wraz z innymi organizacjami pozarządowymi zaproponowaliśmy Kancelarii Prezydenta.
Dzięki pełnemu zaangażowaniu ekspertów Ordo Iuris, wspartych przez naszych Darczyńców i Przyjaciół, możemy jednocześnie pomagać konkretnym rodzinom, interweniując w szczególnie trudnych przypadkach naruszenia praw rodziców i dzieci, publikować Poradnik i Oświadczenie Rodzicielskie oraz trzymać rękę na pulsie prac legislacyjnych. Wierzę, że wspólnie doprowadzimy do trwałego wzmocnienia roli rodziców i zabezpieczenia dzieci przez wulgarną seksedukacją i wpływem niebezpiecznych ideologii w szkole.

Podstępne metody
Nie mam wątpliwości, że aktywiści LGBT ze szczególną uwagą skupiają swoje działania na szkołach. Już 2007 roku miała miejsce próba wprowadzenia specjalnie wydanego „Tęczowego podręcznika”, a od 2016 roku w polskich szkołach podejmowane są próby zdobycia dla ideologii LGBT trwałego przyczółka w postaci akcja „Tęczowy piątek”, która już w ostatni piątek października 2020 roku ma znowu zawitać do naszych szkół.
Mimo że Ministerstwo Edukacji Narodowej uznało „Tęczowy piątek” za akcję wykraczającą poza programowo dopuszczalną działalność szkół, w wielu placówkach oświatowych zachęca się dzieci do noszenia kolorowych rzeczy. W 2019 roku powstrzymaliśmy próby przekupywania uczniów zwolnieniem z odpytywania w zamian za założenie przez chłopców spódnicy. Jednak przede wszystkim podczas akcji prezentowane są materiały sprzeczne z podstawą programową, a polityczne postulaty aktywistów LGBT dotyczące małżeństwa, adopcji, czy definiowania tożsamości poprzez podejmowane czynności seksualne, prezentowane są dzieciom jako neutralna wiedza.
Dzięki interwencjom rodziców, naszemu bezpośredniemu wsparciu i zmotywowaniu MEN do reakcji, dotychczas „Tęczowy piątek” był frekwencyjną porażką organizatorów. Wiele szkół po naszych pisemnych zapytaniach ogłaszało, że wycofuje się z projektu. Eksperci Ordo Iuris pytali bowiem, czy dyrekcja szkoły otrzymała zgodnie z art. 86 Prawa oświatowego zgodę rady rodziców na wpuszczenie na teren szkoły przedstawicieli stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii. Do szkół w największych polskich miastach oraz tych, które były powiązane z dotychczasową aktywnością ruchów LGBT wysyłane były wnioski o udostępnienie informacji publicznej z zapytaniem, czy i jakie organizacje działały w ostatnim okresie w szkole.

Niewiedza rodziców – pożywką dla aktywistów LGBT
Często rodzice nie wiedzą, na jakie zajęcia w szkole chodzą ich dzieci i jakie materiały są im prezentowane, mimo że zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, dyrektor musi uzyskać pozytywną opinię rady rodziców, aby wyrazić zgodę na dodatkowe zajęcia w szkole. Kampania Instytutu Ordo Iuris „Chrońmy dzieci!” ujawniła, że rady rodziców w wielu przypadkach nie zostały nawet poinformowane o prowadzeniu zajęć w ich szkołach przez organizacje propagujące tzw. permisywny model edukacji seksualnej.
Lewicowe organizacje próbują przedstawiać pozytywny obraz wulgarnego modelu permisywnej edukacji seksualnej. W rzeczywistości według przywołanych w warszawskiej Deklaracji LGBT+ „standardów WHO” dzieci w okresie wczesnego dzieciństwa (do 4 roku życia) powinny już wiedzieć o „radości i przyjemności z dotykania własnego ciała” oraz masturbacji. Dzieci w wieku 4-6 lat powinny mieć szczegółową wiedzę na temat związków tej samej płci, a w wieku 9-12 lat poznać wszystkie metody antykoncepcyjne oraz umieć … „brać odpowiedzialność za przyjemne doświadczenia seksualne” i znać katalog praw seksualnych spisany przez aborcyjnego giganta Planned Parenthood.
Gdy trójmiejska organizacja aktywistów LGBT próbowała zakazać szerzenia powyższych informacji przez wspieraną przez nas Fundację PRO, Sąd Okręgowy w Gdańsku wprost stwierdził, że analiza programu aktywistów LGBT i standardów WHO nie pozostawia wątpliwości, że nauka masturbacji i wyrażania zgody na seks przez dzieci jest powszechnie znanym programem politycznego ruchu LGBT.

Pomagamy rodzicom korzystać z ich praw
Jestem przekonany, że do czasu wprowadzenia poważnych zmian ustawowych jedynie znajomość praw, które już przysługują rodzicom, pozwoli ustrzec dziecko przed deprawacją. Dlatego Instytut Ordo Iuris przygotował pierwszy w Polsce przewodnik „Prawa rodziców w szkole”.
Zawarliśmy w nim wyczerpujące informacje o tym, w jaki sposób rodzice mogą skutecznie wyegzekwować swoje prawa.
Przede wszystkim wyjaśniamy, jak realizować prawo rodziców do pełnej informacji o celach i treściach realizowanego programu nauczania, podręcznikach i materiałach dydaktycznych, i jak efektywnie korzystać ze swego prawa do decydowania o tym, w jakich zajęciach nieobowiązkowych uczestniczy dziecko.
Przewodnik zawiera informacje o wymogach prawnych dotyczących zarówno zajęć nieobowiązkowych, jak i obowiązkowych. Wskazuje również główne obszary, w których może dojść do nadużyć w zakresie wkraczania w sferę wychowawczą, wyszczególnia obowiązki nauczyciela w kontekście udzielania informacji oraz opisuje działania, jakie mogą podjąć rodzice w przypadku naruszeń ich praw. Jest to cenne źródło informacji wraz z podstawą prawną przeznaczone nie tylko dla rodziców, ale również dla nauczycieli.
Materiały opracowano na podstawie doświadczeń płynących z kampanii „Chrońmy Dzieci!”, zostały zaktualizowane o informacje na temat sytuacji w czasie pandemii, m.in. jakie mogą być konsekwencje za utrudnianie e-lekcji, komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeśli szkoła jest zamknięta, jakie są zasady płacenia czesnego w szkołach niepublicznych w okresie pandemii.
Zarówno szczegółowy przewodnik, jak i skrótowy informator oraz formularz oświadczenia wychowawczego są dostępne bezpłatnie na specjalnej stronie dlarodzicow.ordoiuris.pl.

Oświadczenie rodzicielskie chroni dzieci przed demoralizacją
Przypominamy, że szczególnie na początku roku szkolnego warto złożyć przygotowane przez Ordo Iuris „Rodzicielskie oświadczenie wychowawcze” do wychowawcy lub w sekretariacie szkoły. Akcentujemy w nim konieczność uzyskania pisemnej zgody rodzica na udział dziecka w zajęciach, spotkaniach czy warsztatach pozalekcyjnych. Nasi eksperci przygotowali wzór oświadczenia też z myślą o nauczycielach, dla których złożone przez rodziców oświadczenia są argumentem przeciwko wpuszczaniu do szkół aktywistów LGBT oraz organizacji zajęć z wulgarnej edukacji seksualnej.

Zachęcam do rozpowszechniania informacji na temat oświadczeń rodzicielskich, a także zgłaszania sytuacji, kiedy złożenie tego dokumentu jest w jakikolwiek sposób utrudniane. Nasi eksperci zapewnią każdemu rodzicowi, który złoży nasze oświadczenie, bezpłatną, fachową pomoc prawną w razie naruszenia praw rodziców przez szkołę.
Uwagi do prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy
Jak już wspomniałem, od początku 2019 roku staramy się o zmianę Prawa oświatowego, którego przepisy nie gwarantują dzisiaj skutecznej ochrony naturalnych i konstytucyjnych praw rodziców, ani nie chronią dostatecznie dzieci przed demoralizacją w szkole. Art. 48 ust. 1 Konstytucji RP potwierdza, że „Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami”, zaś art. 72 ust. 1 Konstytucji przewiduje, że „Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed (…) demoralizacją.”
Aby te konstytucyjne gwarancje realizować potrzebne są stosowne przepisy ustawowe. Dlatego już w styczniu 2019 roku na posiedzeniu sejmowego zespołu przedstawiliśmy projekt nowelizacji Prawa oświatowego autorstwa naszych ekspertów. Przede wszystkim nakazywał każdej organizacji pozarządowej, której działalność w szkole dotyczyłaby rozwoju psychoseksualnego dzieci, przedstawić rodzicom szczegółowy prospekt wychowawczy zawierający wszystkie informacje na temat zajęć, osób prowadzących, materiałów dydaktycznych. Żadne z dzieci nie mogłoby zostać wysłane na takie zajęcia bez zgody rodziców. W razie naruszenia tych regulacji rodzicom przysługiwałoby prawo do żądania finansowego zadośćuczynienia od edukatorów. Wiem, że taka sankcja zawsze skutecznie porządkuje działanie organizacji pozarządowych.
Przedstawiony przez Pana Prezydenta Andrzeja Dudę w toku kampanii wyborczej projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe (druk sejmowy nr 548) powtarza częściowo naszą propozycję. Jednak przewiduje domniemanie zgody rodziców na wszystkie zajęcia, a do zablokowania szkodliwych projektów edukacyjnych wymaga sprzeciwu ponad połowy rodziców wyrażonego w zaledwie 7 dni. W praktyce byłoby to niemożliwe. Brakuje w projekcie też jakichkolwiek sankcji dla pozarządowych organizacji łamiących prawa rodziców. Dlatego nasi eksperci wraz z przedstawicielami 60 innych organizacji prorodzinnych i rodzicielskich oraz stowarzyszeń nauczycieli i pedagogów przygotowali propozycje zmian wysłane do Kancelarii Prezydenta.
Doceniam podjętą przez Prezydenta inicjatywę i mamy nadzieję, że spokojna analiza problemu, prowadzona już poza kontekstem kampanii wyborczej, pozwoli na wdrożenie do projektu koniecznych poprawek.
Niewinność naszych dzieci potrzebuje stanowczej obrony
Wszystkie podejmowane przez nas działania są wyrazem systematycznej troski o dzieci i ich prawidłowy rozwój w środowisku rodzinnym z szacunkiem wspieranym przez szkołę. Podejmowane od kilku lat próby przekształcenia szkół w ideologiczne kuźnie muszą budzić zdecydowany sprzeciw. Nie tylko rodziców i organizacji prorodzinnych, ale także prawników z szacunkiem traktujących naturalne i konstytucyjne gwarancje praw rodziców i ochrony dzieci przed demoralizacją.
Dlatego interweniujemy w każdej indywidualnej sprawie naruszenia praw rodziców. Podejmujemy rozmowy z dyrekcją szkół, często żądamy od nich pisemnych wyjaśnień trybu i podstaw wdrażania permisywnych programów edukacji seksualnej. Ale także wspieramy rodziców i nauczycieli naszymi poradnikami, rodzicielskim oświadczeniem wychowawczym oraz ciągłą pracą nad stanowieniem dobrego prawa przez rządzących.
Wszystkie te wysiłki są możliwe wyłącznie dzięki Państwa zaangażowaniu, wsparciu naszych Przyjaciół i Darczyńców. Dlatego bardzo dziękuję za przekazane darowizny, udzielone wsparcie i wysiłek włożony w informowanie o naszych działaniach, naszym poradniku i zagrożeniach jakie czyhają na dzieci w szkołach otwartych po raz pierwszy od kilku miesięcy.
Razem budujemy skuteczny bastion, za którym chroni się rodzina, a niewinność dzieci pozostaje nietknięta.
Z wyrazami szacunku

 

 

 

 

 

P.S. Jak pisał Jan Zamoyski „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”, dlatego staramy się zrobić wszystko, aby uchronić dzieci przed szkodliwą ideologią gender. Chciałbym, aby oświadczenia i poradniki dotarły do kolejnych setek tysięcy rodziców. Dzięki Państwa wsparciu przybliżymy się do tego celu.

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
(22) 404 38 50
www.ordoiuris.pl
https://www.facebook.com/ordoiuris