„Przypływ” z Florydy

To już dziewiąty „Przypływ” z Florydy, który „unosi wszystkie łodzie” i przynosi kolejne fale doznań – nie tylko literackich i nie tylko polskich.

Atrakcja goni atrakcję.

Prezes literatów polskich Marek Wawrzkiewicz prezentuje szeroką panoramę wydarzeń i opinii w wielce cennych a pouczających „Okruchach” ze swego bogatego wrażeniami życia.

Jerzy Koverdan, z kolei, dzieli się unikalnymi, pasjonującymi, rewelacyjnymi “Wspomnieniami” swego ojca, polskiego Łemka, z okresu po rosyjskim przewrocie bolszewickim. Istna kopalnia wiedzy na temat życia, walk i stanowienia polskości na pograniczu polsko-ukraińskim.

Oba wymienione materiały odsłaniają autentyczne pokłady życia autorów. Żadnej fikcji. Naga, fascynująca, porywająca prawda bez upiększeń.

Dziękujemy, panowie!

Klasyczny a zabawny kryminał “Nóż w torcie „poczytnego amerykańskiego pisarza E.S. Gardnera ukazuje się na życzenie Szanownych PT Czytelników.

Wierni „Przypływom” znajdą też utwory autorów znanych z poprzednich numerów i znakomitego warsztatu: Marty Kisielewicz, Katarzyny Dominik, Anny Jachim, Anny Kłosowskiej, Józefa Bilskiego i Grzegorza Pełczyńskiego.

Znajdą też nowe nazwiska, wśród których na wyjątkową uwagę zasługuje Andrzej Gawecki z poruszającą opowieścią o swoim wybitnym starozakonnym przyjacielu. Profesor Kazimierz Braun, natomiast, prezentuje jakże aktualny artykuł z „Cyprianem Norwidem – wczoraj i dziś”.

Numer dziewiąty, tak jak wszystkie poprzednie, dobitnie podkreśla: „Z nami nigdy nie jest nudno”.

Bo nie jest.

Przypływ”

Nr 009/2023

poczytny, popularny, poszukiwany czytelniczy magazyn literacki PRZYPŁYW Floryda, USA

Przypływ” Magazyn literacki Copyright © by Aleksander Janowski, 2023 Copyright © by Wydawnictwo Po Godzinach 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana, powielana i udostępniana w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody wydawcy.

Redaktor naczelny: Adam Borkowski

Redaguje Zespół w składzie: Andrzej Kowalski, Bożena Malinowska, Stefania Przemyska Manager projektu: Paweł Pietrzyk Korekta: Bogusław Jusiak

Skład: www.pandawer.pl Projekt okładki: Wydawnictwo Po godzinach

Wydawca: Aleksander Janowski ISSN: 2719-3969 ISBN 978-83-928-062-1-9 Publikowane materiały wyrażają jedynie poglądy ich Autorów.

Zachęcamy Państwa do nadsyłania swoich tekstów do publikacji.

Kontakt redakcyjny: [email protected]