Rezydencja Bolka Surowego

 

Zamek Książ, wybudowany został w latach 1288–1292 przez księcia świdnicko- jaworskiego, Bolka I Surowego. Wspomniany zamek, powstał w miejsce dawnego grodu drewnianego, zniszczonego w 1263 roku przez należącego do rodu Przemyślidów Przemysła Ottokara.

Losy zamku
Bolko I Surowy, przeniósł do nowo wybudowanego zamku swoją siedzibę z dotychczasowej rezydencji noszącej nazwę Lwówek. Budynek zamku w Książu, rozbudował dopiero jego wnuk, Bolko II Mały. Gdy zmarła żona Bolka II Małego księżna Agnieszka, w roku 1392 wygasła linia Piastowiców, zamieszkujących Książ i okolicę.


W rękach czeskich
Książ z okolicami, przeszedł pod berło króla czeskiego Wacława IV. Z czasem utworzono w nim rezydencje wielu starostw czeskich, nie zawsze lojalnych wobec swojego władcy. Jerzy von Stein, który na czele wojsk węgierskich i wrocławskich odbił zamek, poczynił starania o odbudowę i powiększenie zamku, co też się stało w latach 1483–1490. W 1497 roku, król czeski i węgierski Władysław II Jagiellończyk, zdecydował się sprzedać zamek swojemu dworzaninowi Janowi von Schellenbergowi, który następnie sprzedał go w roku 1503 rodzinie von Haugwitzów z pobliskich Głubczyc.

Niemiecka dzierżawa

W 1509 roku, zamek Książ został oddany oczywiście wraz z rozległymi majątkami w dzierżawę, miśnieńskiej rodzinie Hochbergów. W 1603 roku, Hochbergowie otrzymali zamek i przynależne do niego dobra jako wolną własność dziedziczną rodu. Książ kilkakrotnie ulegał zniszczeniu i był okradany z jego dóbr, w czasie wojny trzydziestoletniej. W latach okupacji niemieckiej, usytuowana była tu rezydencja Hitlera. Po wojnie zaś, był plądrowany i niszczony przez wojska radzieckie.

Teraz znajduje się on w granicach Polski i jest on niemałą atrakcją dla turystów.

Ewa Michałowska – Walkiewicz
http://www.ksiaz.walbrzych.pl