„ROZMOWA CZTERECH WNĘTRZ” spektakl według poezji Marka Niemca.

AUTOR: Ania NAVAS

Na scenie gościnnego klubu „ Sobieski” we florydzkim Lake Worth miał miejsce w dniu 13 kwietnia br. spektakl pt : „ Rozmowa czterech wnętrz” oparty na poetyckiej twórczości Marka Niemca.

Marek jest muzykiem, kompozytorem i poetą. Na Florydę przybył wraz z żoną Marią na początku 1991 roku.

W klubie „Sobieski”, którego prezesem jest już drugą kadencję Mirosław Cieślak, zaczęło się od spotkań autorskich. Marek jest osobą nadzwyczaj skromną. Gdyby otoczenie nie namówiło go do zaprezentowania swej twórczości szerszej publiczności, jego talent byłby nieujawniony. Wynika to z jego natury. Jego artystyczna wrażliwość powoduje, że Marek w pewnym stopniu pragnie pozostać w cieniu. Pracuje i tworzy bardzo dużo. Jest niezwykle pracowity. Pisze od wczesnej młodości. Jego wiersze wzruszają, zmuszają do zastanowienia i są do głębi prawdziwe.

Spektakl „ Rozmowa czterech wnętrz” to oparta na wybranych przez autora utworach opowiadająca o domu. Zarówno o tym fizycznym jako budynku jak i o człowieku, w którym mieszka dusza.

Ze sceny usłyszeliśmy wiersze, które czytały cztery utalentowane osoby: Tesia Kłoczko, Piotr Klimek, Maria Niemiec oraz Katarzyna Konopka.

Inicjatorką wydarzenia była znana w środowisku polonijnym miłośniczka kultury Tesia Kłoczko.

„ Na Florydę przybyłam z innej części Stanów Zjednoczonych trzy lata temu. Zaangażowałam się społecznie w życie kulturalne klubu „ Sobieski”, gdzie spotkałam wiele fascynujących osobowości. Kocham poezję i jestem pełna podziwu dla talentu Marka Niemca. To już po raz trzeci organizuję wieczór poetycki poświęcony jego twórczości. Zawsze mamy pełną widownię, co dowodzi, że jest zapotrzebowanie na tego typu wydarzenia artystyczne. Najbliższe spotkanie z poezją Marka planujemy podobnie jak w ubiegłym roku w Dzień Zaduszny, 2 listopada. Będzie to symboliczne połączenie się z duszami naszych zmarłych bliskich.”

Szczegóły będą podane na stronie internetowej klubu „ Sobieski”

www.AmericanPolishClub.com

  Prezes klubu „Sobieski”, Mirosław Cieślak ( pierwszy z prawej)  dziękuje autorowi i wykonawcom za spektakl. Na fotografii: Marek Niemiec, Tesia Kłoczko, Katarzyna Konopka , Piotr Klimek, Maria Niemiec.

Publiczność po spektaklu

Poezję Marka Niemca można czytać na jego dwóch autorskich stronach internetowych:

www.marekniemiec.com

www.marekniemiec.us

Marek Niemiec, Tesia Kłoczko, Katarzyna Konopka

Marek mówi, że jego rzadkie spotkania z publicznością wynikają z braku czasu. Tworzy bowiem nie tylko poezję, ale rownież muzykę, pisze teksty piosenek a także przygotowuje książkę. Sam proces tworzenia jest esencją jego życia.

Oto kilka wybranych wierszy Marka Niemca:

Stanęłaś na skrzyżowaniu moich myśli

Nie mogąc obejść rozwidlenia

zacząłem rozmawiać ze swoją dwoistością

Po spotkaniu z tobą pozostał mi tylko warkot słów

i echo niezrozumienia

………………………………………………………

Wykluci z jaj miłości

Dzieci podwórza

Wygrzebujący nadzieje z piasku

Moszczący sobie gniazda

Ale najczęściej stroszący pióra

……………………………………………

Wyciągnięty za uszy z łona

Ogłuszony własnym krzykiem

Wyrwany jak ząb

bezpowrotnie

Wpisany w rubrykę ziemi

Uniesiony oddechem ponad ziemię

Odkrywający siłę skrzydeł

Zachłystujący się oczywistością

Idę w czas

Foto: Ania Navas i Krystyna Teller