Spotkanie z 33-osobową grupą przedstawicieli Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej

 

Swoją ofertę przedsiębiorcom z Chicago zaprezentowały firmy z Warmii, Mazur i Podlasia skupione w tzw. klastrze marek Turystycznych Polski Północno – Wschodniej.
Wspomniany klaster to inicjatywa zrzeszająca właścicieli hoteli, hosteli, firm gastronomicznych czy biur podrózy, którzy na co dzień współpracują ze sobą. Ich przyjazd miał na celu nawiązanie partnerskich stosunków z firmami z branzy turystycznej, które działają w Izbie. Na spotkanie z polska delegacja przybyli przedstawiciele Polamer Travel, Lotus Travel World, AMTA Chicago, Rek 5 Star Travel, Ivy Hotel, Integra Communications, Polvision i Dzinnika Zwiazkowego

– W oparciu o firmy i instytucje zwiazane z nasza Izba, staraliśmy się przyblizyć gościom z Polski turystyczny rynek amerykański, przedstawić im nasze oczekiwania, zasady i standardy oraz przygotować klastrowiczów do ewentualnej przyszłej współpracy z amerykańskimi partnerami biznesowymi – powiedział Bogdan Pukszta, dyrektor wykonawczy PACC.
Częścią tej współpracy ma być promocja makroregionu Polski Wschodniej w USA.

– Liczymy na nawiązanie kontaktów, które zaowocują wzrostem turystyki sentymentalnej. Wielu Amerykanów polskiego pochodzenia nie miało jeszcze mozliwości poznania kraju swoich przodków, jego potencjału przyrodniczego, historycznego i kulinarnego. Chcemy ich do tego zachęcić – tłumaczy Izabela Piasecka, zastępca burmistrza Augustowa i jedna z delegatek.
– Izba jest idealną platformą do wymiany doświadczeń pomiędzy firmami z branzy turystycznej w Polsce i Chicago – mówi Bogdan Pukszta, dyrektor wykonawczy.
Do tego formuła tej współpracy oparta na klasteringu, jest sprawdzona, co dobrze wrózy na przyszłość – dodaje. Klaster to sieć współpracujących ze sobą podmiotów: przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, placówek naukowych, jednostek administracyjnych. Zachodząca w takiej strukturze naturalna wymiana wiedzy i doświadczeń sprzyja transferowi technologii, doskonalenia kadry, wymiany doświadczeń i tranfseru dobrych praktyk. Twórcą tej koncepcji jest Michael Porter, ekonomista i światowej sławy ekspert w dziedzinie strategii organizacji i konkurencji. – Polscy przedsiębiorcy coraz lepiej rozumieją istotę klasteringu, widząc w nim szansę na dynamiczny rozwój przez lepsze wykorzystanie dostępnych lokalnych zasobów i internacjonalizację działań

– mówi Bogdan Pukszta, dyrektor wykonawczy Polsko Amerykańskiej Izby Gospodarczej.
Najsłynniejszym klastrem na świecie jest Dolina Krzemowa skupiająca ponad sześć tysięcy firm. – Zadaniem i ambicją Polsko Amerykańskiej Izby Gospodarczej będzie stworzenie podobnej struktury sieciowej w branzy turystycznej pomiędzy Polską, a w Chicago – dodaje Pukszta.
W ramach planowanych wspólnych projektów pomiędzy Klastrem Marek Turystycznych Polski Wschodniej, a Izbą Gospodarczą, zrealizowane zostaną m.in. kampanie promocyjne, branzowe konferencje, seminaria, szkolenia propagujące najlepsze praktyki biznesowe z branzy turystycznej oraz wizyty studyjne wzbogacające wiedzę kazdej ze stron.

Tekst: Ela Golebiewska/PACC
Zdj.: Artur Partyka/Dziennik Zwiazkowy