Stan Illinois może wprowadzić zakaz dodawania pewnych dodatków do wypieków i napojów gazowanych

www.senatorpreston.com

“Illinois families deserve to have access to the healthiest food options”.

 Stan Illinois może wprowadzić zakaz dodawania pewnych dodatków do wypieków i napojów gazowanych.

Do niektórych słodyczy i napojów gazowanych dodaje się wiele substancji poprawiających smak i strukturę, ale niektóre z nich okazały się niebezpieczne dla zdrowia. Senator stanowy Willie Preston poinformował, że ustawa o bezpieczeństwie żywności powinna zakazać używania w Illinois czterech dodatków do żywności: bromowanego oleju roślinnego, bromianu potasu, propylparabenu i czerwonego barwnika.

Ta ustawa ma zwiększyć bezpieczeństwo żywności dla mieszkańców naszego stanu”, powiedział Preston. Substancje te są stosowane w żywności od dziesięcioleci, a nowe ustalenia wskazują, iż mogą stanowić poważne zagrożenie dla naszego zdrowia a zwłaszcza zdrowia dzieci.

Kalifornia przyjęła podobne przepisy w ubiegłym roku, czym skłoniła Illinois i inne stany do rozważenia również takich regulacji.W listopadzie 2023 r. Federalna Administracja ds. Żywności i Leków (FDA) zaproponowała uchylenie przepisów zezwalających na stosowanie bromowanego oleju roślinnego w żywności. Ma on między innymi toksyczny wpływ na pracę gruczołu tarczycy. Bromowany olej roślinny jest stosowany do stabilizacji aromatu owocowego w napojach.

Według National Institutes of Health, bromian potasu jest środkiem utleniającym stosowanym głównie w produkcji chleba. Przeprowadzone badania tego środka wskazały, że może on mieć rakotwórczy wpływ na nerki i tarczycę.  Jeżeli legislatura Illinois wprowadzi ustawę, to może ona wejść w życie 1 stycznia 2027 r. i będzie nakładać grzywny na firmy lub osoby, które naruszają zakaz stosując te substancje przy produkcji żywności.

Źródło:
Preston’s new measure sets precedent for consumer food health and safety.
Senator Willie Preston News   Tuesday, January 23, 2024

www.senatorpreston.com

Photo:pl.freepik.com

CHICAGOState Senator Willie Preston  introduced new legislation to ban harmful chemicals in candy, soda and other food items sold and produced in Illinois.

“This legislation, in its simplest form, increases food safety for Illinoisans,” said Preston (D-Chicago). “These substances have been used in food for decades, and new evidence shows they can pose serious threats to our health and to the health of our kids.”
Senate Bill 2637 – the Illinois Food Safety Act – will ban specific, dangerous food additives from being used in the manufacturing, delivering, distributing, holding or selling of food products. These additives include brominated vegetable oil, potassium bromate, propylparaben and red dye no. 3. Preston joined Illinois Secretary of State Alexi Giannoulias, State Representative Anne Stava-Murray and advocates at the Healthy Lifestyle Hub to announce the initiation of the Illinois Food Safety Act and emphasize the legislation’s intent. As a father of six, Preston stressed that the legislation prioritizes children, who face heightened risks from these chemicals due to their developing bodies and increased consumption of these types of food products.

“Illinois families deserve to have access to the healthiest food options,” Preston said. “This legislation does not seek to ban any products or take away any of our favorite foods. This measure sets a precedent for consumer health and safety to encourage food manufacturers to update their recipes to use safer alternative ingredients.”

Preston intends to work alongside his colleagues this legislative season to include additional additives like titanium dioxide. Additionally, his proposed legislation will call for studies on the potential health risk of BHA and BHT.