Światowe Letnie Igrzyska Polonijne 2019

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W XIX ŚWIATOWYCH LETNICH IGRZYSKACH POLONIJNYCH –GDYNIA 27.07.-03.08.2019

Światowe Letnie Igrzyska Polonijne to najważniejsza i największa cykliczna impreza sportowa organizowana z polskimi samorządami, skierowana do Polonii i Polaków mieszkających poza granicami kraju.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Polski Komitet Olimpijski i Miasto Gdynia organizują w dniach od 27 lipca 2019 roku do 3 sierpnia 2019 roku XIX Światowe Letnie Igrzyska Polonijne Gdynia 2019. Poprzedzi je jubileuszowy już, XXV Światowy Polonijny Sejmik Olimpijski organizowany przez Polski Komitet Olimpijski.

Partnerem Igrzysk jest Senat RP oraz Ministerstwo Sporu i Turystyki.

PORTAL IGRZYSK DOSĘPNY JEST POD ADRESEM
http://igrzyskaletnie2019.wspolnotapolska.org.pl/

FORMULARZ REJESTRACYJNY ZAWODNIKÓW
http://www

KOMITET ORGANIZACYJNY, NA PROŚBĘ PRZEDSTAWICIELI POLONII,  PRZEDŁUŻA REJESTRACJĘ DO 15 CZERWCA, 
ALE TYLKO W RAMACH PAKIETU PIERWSZEGO

OD 29 MAJA DO 15 CZERWCA KAŻDA REJESTRACJA
TRAKTOWANA JEST JAKO REJESTRACJA W PAKIECIE PIERWSZYM
POZOSTAŁE MIEJSCA SĄ NIEDOSTĘPNE

Igrzyska rozpoczynają się 27 lipca 2019 r. w godzinach wieczornych Ceremonią Otwarcia Igrzysk.

Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Igrzysk

Opłaty wnosi się dopiero po zaakceptowaniu zgłoszenia przez Organizatora, o czym zostaną Państwo powiadomieni w odrębnym mailu. 
Tam również poinformujemy o dalszych szczegółach uczestnictwa w Igrzyskach.

Sam fakt wypełnienia formularza rejestracyjnego nie jest równoznaczny z zakwalifikowaniem się do Igrzysk.

UWAGA ŻEGLARZE – osob które zadeklarują udział w zawodach żeglarskich, po wypełnieniu formularza proszone są o dodatkową rejestrację na stronie poświęconej IV Światowym Żeglarskim Mistrzostwom Polonijnym – Zatoka Pucka 25/07/2019

http://www.igrzyskaletniegdynia.wspolnotapolska.org.pl