VIII Światowy Zlot Harcerski

Harcerski

 

 

Będzie umieszczony na terenie Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki Wojska Polskiego. Udział w Zlocie weźmie blisko 1,600 młodzieży harcerskiej z sześciu Okręgów ZHP – Argentyny, Australii, Francji, Kanady, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Spodziewane są również delegacje ZHP na Litwie, Białorusi, Ukrainie i w Kazachstanie, oraz organizacji harcerskich w Polsce.

 Harcerski

Kolonia zuchów – nagrody otrzymuje szóstka, która wygrała punktację za m.in. polskość, porządek, koleżeństwo, majsterkowanie (za nimi druhny z komendy kolonii).

Zlot Stulecia Harcerstwa – Zegrze 2010

 

Honorowy patronat nad Zlotem objął Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Bogdan Borusewicz. W liście do przewodniczącej ZHP hm. Teresy Ciecierskiej, pan marszałek pisał: „Jestem przekonany, że przyjazd polonijnych drużyn harcerskich do Polski będzie dla nich wielkim wydarzeniem. Pozwoli na jeszcze większe związanie z rodzimą kulturą i tradycją. Wierzę, że czas spędzony przy ognisku, w bratnim harcerskim kręgu, przysporzy wielu niezapomnianych wrażeń oraz pozostanie na długo w pamięci jego uczestników. Jako Marszałek Senatu, który sprawuje opiekę nad Polonią i Polakami za granicą, cieszę się, że Senat Rzeczypospolitej Polskiej ma swój znaczący udział w organizacji Zlotu”.

 

Delegacja na Zlot z naszych chicagowskich hufców składa się z ponad 100 młodzieży i instruktorów. Młodzież intensywnie przygotowywała się do uczestnictwa w tym historycznym wydarzeniu. Wśród wymagań przedzlotowych jest zdobycie sprawności 100-lecia harcerstwa, nad którą zuchy, harcerki i harcerze pracowali aż trzy lata. Od kilku miesięcy trwają specjalne zbiórki delegacji obu hufców, gdzie powtarzane są informacje potrzebne do gier zlotowych, zawodów i konkursów.

 

Zloty światowe ZHP działającego poza granicami kraju odbywają się co sześć lat w różnych krajach od roku 1969, ale Zlot Stulecia jest znamiennym, gdyż odbywać się będzie po raz pierwszy pod polskim niebem. Uczestnicy spędzą dwa tygodnie na zajęciach i ćwiczeniach, na zawodach i przy ogniskach, aby wspólnie przeżyć wspaniały jubileusz, podkreślić światowość naszego Związku i głębokie przywiązanie do kraju ojczystego.

 

Dzień gości na Zlocie jest przewidziany na sobotę 31 lipca od godz. 10 do 19. W programie tego dnia jest oficjalne powitanie o 10:30, nabożeństwo dziękczynne o 11:15, zwiedzanie podobozów, kiermasz i na zakończenie wspólne ognisko o 17. Dokładne informacje będą dostępne na zlotowej witrynie www.zhpzlot2010.org

 

Podziękowanie

Z całego serca dziękujemy za hojne donacje na fundusz zlotowy od Fundacji Armii Krajowej oraz Placówki 90 SWAP. Doceniamy i przyjmujemy z wielką wdzięcznością wszelką pomoc dla naszej delegacji jadącej za Zlot Stulecia Harcerstwa.

  

Barbara Chałko