Wzywamy burmistrza Rahma Emanuela do wysłuchania nas…

29 sierpnia 2012 r.

Chicago— Setki pracowników z Chicago wraz z grupami religijnymi i społecznymi przeszły dzisiaj przez City Hall z prostym przesłaniem dla burmistrza Rahma Emanuela: czas przestać stawiać milionerów i wielkie korporacje przed ludźmi pracy, który go wybrali.

Protestujący wezwali burmistrza Rahma Emanuela i Radę Miasta do zorganizowania przesłuchań w sprawie Zarządzenia o Odpowiedzialnych Kontraktach, które znacznie przyczyniłoby się do ochrony ludzi pracy Chicago od ubóstwa i bezrobocia. Burmistrz twierdzi, że gospodarka Chicago rozkwita – ale protestujący są innego zdania. Może korporacje rozkwitają,  ale Burmistrz Milionerów eliminuje dobre miejsca pracy dla klasy średniej, od których zależy los rodzin i społeczności, a jednocześnie przekazuje zyskownym korporacjom miliony dolarów z naszych podatków i funduszy TIF.

“Chicago zaczyna być miastem, w którym zostaniesz ubogi, jeśli urodziłeś się ubogi, żebyś nie wiem jak ciężko pracował. Korporacje i ich szefowie-milionerzy czerpią zyski kosztem wszystkich innych. To nie tak wygląda dobrobyt” – powiedziała Ewa Miklewicz, sprzątająca biura w centrum Chicago.

Protestujący dostarczyli list podpisany przez dziesiątki grup społecznych, wyrażający wsparcie dla Zarządzenia o Odpowiedzialnych Kontraktach, które sprawiłoby, że miasto przyznawałoby kontrakty tylko firmom zapewniającym dobre stanowiska pracy i usługi wysokiej jakości.

“Jako przywódcy grup ludzi pracy, społecznych i religijnych z całego Chicago, wyrażamy głęboką troskę o dobro tych, którzy pracują dla naszego miasta” – mówi list. “Praca wykonywana przez specjalistycznych pracowników usług w naszych instytucjach publicznych ma ogromne znaczenie. Wierzymy, że przyznawanie kontraktów publicznych nie powinno prowadzić do wyścigu do dna… Prace publiczne wyznaczają normy dla odpowiedzialnych praktyk pracowniczych, takich które sprzyjają budowie prężnej gospodarki, zamiast ją dodatkowo rujnować”.

###

Lokal 1 SEIU zrzesza 50.000 pracowników usług w środkowych Stanach Zjednoczonych, w tym pracowników sprzątania, strażników biur i odźwiernych w budynkach mieszkalnych. Pracujemy wspólnie nad zwiększeniem siły wszystkich pracujących ludzi, na stanowiskach pracy i w społecznościach.