XXXI POSIEDZENIE RADY PRZEDSIĘBIORCÓW

 

XXXI POSIEDZENIE RADY PRZEDSIĘBIORCÓW
Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku globalnym
– eksport, inwestycje, konkurencja

 

Zapraszamy do udziału w XXXI Posiedzeniu Rady Przedsiębiorców, które odbędzie się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, 7 kwietnia 2022 r. o godz. 11.00 (formuła hybrydowa).

Procesy globalizacji cały czas postępują i sprawiają, że nasza gospodarka w coraz większym stopniu staje się integralną częścią gospodarki światowej. To stwarza wiele ciekawych możliwości dla przedsiębiorców, ale stanowi też dla nich wyzwanie. Współpraca z partnerami z innych krajów daje szansę zwiększenia wolumenu sprzedaży, ale wymaga dostosowania się do lokalnych, niełatwych nieraz warunków.

Na jakie wsparcie w tym procesie mogą liczyć mali i średni przedsiębiorcy Rzecznik MŚP będzie chciał pokazać podczas najbliższego posiedzenia Rady Przedsiębiorców.

Na posiedzenie obowiązuje rejestracja uczestników
http://wig.szef.co/formularze/rada-przedsiebiorcow

AGENDA:

Prowadzący: Mikołaj J. Kruczyński, Koordynator Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

11:00 – Powitanie – dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, Rektor Szkoły Głównej Handlowej
Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

11:10 – Gość specjalny – Roman Waszczuk, Rzecznik Przedsiębiorców w Ukrainie

11:20 – Otoczenie prawno-regulacyjne biznesu sprzyjające ekspansji zagranicznej – dr n. pr. Marek Woch, Dyrektor Generalny Biura Rzecznika MŚP

11:25 – Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w inwestycjach w Polsce i zagranicą przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu – Zdzisław Sokal, Członek Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

11:40 – Czy system wsparcia MŚP na rynkach zagranicznych przez PAIiH działa? – Marek Traczyk, Prezes Zarządu Warszawskiej Izby Gospodarczej

11:45 – Jak odbudować konkurencyjność międzynarodową polskich firm? – Karol Dobrowolski, Wiceprezes Warszawskiej Izby Gospodarczej

11:55 – Możliwości wsparcia MŚP zagranicą przez samorząd terytorialny – Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Zabrza

12:10 – Rola bilateralnych izb handlowych w rozwoju współpracy gospodarczej z zagranicą – Tomasz Zjawiony, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

12:20 – Aspekty finansowe w handlu zagranicznym – rozliczenia walutowe, ryzyko kursowe, finansowanie handlu – Jakub Makurat, Country Manager, Ebury Partners Belgium NV/ SA

12:30 – Konkurencyjność MŚP z krajów V4 w postpandemicznej Europie z perspektywy słowackiej – Martin Vlachynsky, Institute of Economic and Social Studies, Bratysława

12:45 – przerwa

13:05 – Ekspansja zagraniczna MŚP w praktyce – dyskusja panelowa

Moderator: Grzegorz Piątkowski, Przedstawiciel Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców przy instytucjach unijnych

1. Tomasz Salomon, Zastępca Dyrektora Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii

2. Tomasz Jamróz, Dyrektor Departamentu Współpracy Ekonomicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

3. Mirosław Suchoń, Poseł na Sejm RP, Sejmowa Komisja Gospodarki i Rozwoju

4. prof. dr hab. Elżbieta Czarny, Instytut Ekonomii Międzynarodowej Szkoły Głównej Handlowej

5. Ireneusz Ozga, Chief Executive Officer, Vici Polska Sp. z o.o.

6. Henryk Orfinger, Pierwszy Wiceprezydent Konfederacji Lewiatan, Przewodniczący Rady Nadzorczej Dr Irena Eris SA

15:05 – Podsumowanie – Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

15:15 – obiad

Na posiedzenie obowiązuje rejestracja uczestników
http://wig.szef.co/formularze/rada-przedsiebiorcow