Zamek Kapituły Warmińskiej

Polish News w Olsztynie

Olsztyński zamek, został wybudowany w połowie XIV wieku. Posiada on styl gotycki, a podkreślić należy, iż był on wieloletnią własnością Kapituły Warmińskiej. Zamek ten pełnił najczęściej funkcje obronne, a także był siedzibą administratora dóbr wspomnianej kapituły.

Najsławniejszy mieszkaniec

Najsławniejszym mieszkańcem tego zamku, był wielki polski astronom Mikołaj Kopernik. On to właśnie pełnił obowiązki wspomnianego administratora w latach 1516–1521. Na jednej ze ścian zachowała się po nim oryginalna tablica astronomiczna. W dawnym refektarzu, jest zachowane unikalne sklepienie kryształowe, którego świetność przypada na 1520 rok.

Wystawa kopernikowska

W dobie dzisiejszej w murach wspomnianego zamku, mieści się Muzeum Warmii i Mazur. Na zamku znajduje się stała wystawa kopernikowska w salach, które niegdyś były prywatnym mieszkaniem pana Mikołaja. Na ścianie krużganka znajduje się astronomiczna tablica doświadczalna, pochodząca z 1517 roku. Podobno wykonał ją osobiście Mikołaj Kopernik. Astronom mieszkał w północno-wschodnim skrzydle zamku, w komnacie, z której dwu okien roztaczał się cudowny widok na rzekę Łynę i stary młyn.

W szesnastym wieku

Dwie zamkowe komnaty otrzymały na początku XVI stulecia, kryształowe sklepienie, które mimo wszystko było zbyt niskie, by na przykład urządzać w pomieszczeniach tych jakieś ważne spotkania towarzyskie. Dopiero cztery stulecia później, podwyższono je przez obniżenie podłogi.

Obserwacje na olsztyńskim zamku

Mikołaj Kopernik na olsztyńskim zamku, rozpoczął pisać swą rozprawę po licznych obserwacjach ruchu planet. Kopernik przebywał jeszcze na zamku w latach 1524, 1531, 1535 i 1538, ale już jako jego wizytator. W roku 2010, od 16 marca do 21 maja na zamku przebywał sarkofag z prochami wielkiego polskiego astronoma.

Redakcja Polish News dziękuje Pani dr Kindze Raińskiej- kustoszowi dyplomowanemu Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, za zaproszenie i możliwość wykonywania zdjęć na zamku.

Ewa Michałowska- Walkiewicz