Zjazd rycerstwa polskiego

 Tuż przed bitwą rozegraną pod Grunwaldem w dniu 15 lipca 1410 roku, polski król Władysław Jagiełło, wyruszył do miasteczka Iłża, aby dokonać tu należytego przeglądu swojego wojska. Aby uczcić rezydującego w Iłży swojego wielkiego władcę, polscy biskupi i okoliczni księża, zebrali się wokół zamku iłżeckiego, aby oddać cześć polskiej koronie, a także aby odprawić dla przyszłych zwycięzców msze i nabożeństwa. Bractwa rycerskie z wielu miast polskich, zebrały się w zamku Iłżeckim, aby zrekonstruować pobyt króla w tym regionie Polski.

Oględziny barwy rycerskiej

Jak wiadomo, przed każdą wyprawą zbrojną, rycerz musiał mieć uszyty odpowiedni strój, który posiadał odpowiedni kolor. Każda chorągiew zbrojna, posiadała strój, uszyty w innym kolorze. Strój ten potocznie nosił nazwę barwy, a musiał on nawiązywać do zestawienia kolorystycznego, jakie było na chorągwi rycerskiej, zwanej często proporcem. Tutaj w Iłży, panie krawcowe pod bacznym okiem nadzorcy rycerskiego, dokonywały drobnych napraw sukni rycerzy polskich.

 Przyprowadzenie  panny krawcowej

 Panna krawcowa

Oględziny sprawności polskich koni

Iłżeckie pola były bardzo dogodne, jeśli chodzi o tak zwany wygon koni. Sprawdzano wówczas czy konie dostatecznie opanowały zwrotność, reakcję na komendy swojego jeźdźca oraz czy nie są one ranne lub czasami nie posiadają zwichniętych pęcin. Koń musiał być wcześniej dostatecznie żywiony, a jego sierść musiała być doskonale pielęgnowana. Tutaj pod zamkiem iłżeckiem, rycerstwo polskie wędrując pod Grunwald, dokonywało ostatecznych oględzin swoich koni. Współczesne grupy rekonstrukcyjne, pokazywały zebranym gościom, jak przebiegały wspomniane czynności.

 Gieremek, mający pieczę nad chorągwiami rycerskimi

Piecza nad ostrym wyposażeniem

Do ostrego wyposażenia sprzętu rycerskiego, należały w piętnastym stuleciu, kopie i topory. W Iłży, wielu mistrzów płatnerskich, zajmowało się wyrobem takiego uzbrojenia rycerskiego, jak też i drobnymi ich naprawami. Tuż przed udaniem się na taką bitwę śmiertelną, jaka rozegrała się na polach grunwaldzkich, ostatecznie sprawdzano stan posiadanego przez koronę polską uzbrojenia.

Harce

Aby w doskonałym niemal stanie dotrzeć na pole bitwy, rycerze między sobą urządzali małe potyczki bitewne, aby nie wyjść z wprawy wojennej. Musieli oni potrenować wymachiwanie toporem, unikanie ciosu przeciwnika jak też szybką ucieczkę na koniu i po ewentualnym upadku z niego. Tak wyćwiczone wojsko, dopiero mogło walczyć w ojczyźnianej sprawie.

Pokazy rycerskie dla Polish News

Redakcja Polsih News, została zaproszona na pokazy rycerskie związane z rekonstrukcją polskich harców, a także dokonania przeglądu wyposażenia uzbrojenia jak też wszelkich pokazów manewrów rycerskich wykorzystywanych podczas bitwy grunwaldzkiej.

Polish News dziękuje za zaproszenie i za możliwość wykonywania zdjęć.

Ewa Michałowska – Walkiewicz
[email protected]