Biblia – księga ponadczasowa

SONY DSC

Wystawa w Starachowicach

W minionym tygodniu w Starachowicach miała miejsce wystawa Biblii, jako najstarszej księgi w dziejach ziemi. Mogliśmy tam zobaczyć Biblię polskiej królowe, Biblię Marcina Lutra, bądź tak maleńką jej pozycję, którą mogliśmy obejrzeć jedynie pod mikroskopem. Oglądając tę przepiękną wystawę, mogliśmy zgłębić dzieje rodzaju ludzkiego, dokładnie spisanego w Biblii. Na tę wystawę, zaproszona została także redakcja Polish News.

Biblia jako najciekawsza pozycja książkowa

W porównaniu z nudnymi kronikami walecznych królów Syrii i Egiptu, opis dziejów wybranego ludu Bożego stanowi porywającą lekturę. Tą lekturą jest oczywiście Biblia. Hebrajscy kronikarze opisujący pasmo sukcesów i niepowodzeń ludu izraelskiego, byli niesamowicie skrupulatni. Jednak i tak w swojej dokładności, nie potrafili oddać dziejów swojego ludu, tak jak to zrobiła Biblia. Historyk Werner Keller, który analizował Biblię pod kątem zgodności z wiedzą historyczną i archeologią, stwierdził, że… „Wobec zniewalającej obfitości autentycznych i udokumentowanych naukowo świadectw, wciąż jedno tylko zdanie przychodzi mi do głowy: Biblia ma jednak rację!”…

Pouczająca historia

Pisarze biblijni w większości byli przeciętnymi ludźmi. Jak nie trudno się domyśleć, byli oni rolnikami, pasterzami, rybakami, czyli ludźmi należącymi do najniższych klas społecznych. A jednak wybrał ich Bóg, by sporządzili te najwierniejszą z wiernych w swoich opisach ksiąg. To co napisali pisarze biblijni, w okresie ponad 1600 lat, wywarło większy wpływ na ludzi, niż cała pozostała literatura. Biblia jako święta księga, jest dostępna w 2200 językach i każdy kto pragnie ją mieć, może ją dostać w stosunkowo łatwy sposób.

Całe Pismo Święte….

.„Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauczania, do upominania, do prostowania, do karcenia w prawości, aby człowiek Boży był w pełni umiejętny, całkowicie wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła” 2 Tymoteusza 3;16- 17.„Wszystko, co niegdyś napisano, napisano dla naszego pouczenia, abyśmy przez naszą wytrwałość i przez pociechę z Pism mieli nadzieję”..Rzymian 15:4. Będąc natchnioną i chronioną przez Boga relacją życia ludzi, zarówno tych cieszących się Jego uznaniem, jak i nie, Pismo Święte niezwykle wiedzie prym nad wszelkimi innymi dziełami świata. Nie jest ono suchym zestawem nakazów i zakazów ani zbiorem historyjek dla dzieci. Bóg posłużył się ludźmi w charakterze pewnego rodzaju kronikarzy, spisujących dzieje ówczesnego świata co podnosi wartość Biblii, potęgując jej moc oddziaływania i jednoczenia serc czytelników. Historyk i archeolog William Albright zauważył: „Nader głęboka pod względem moralnym i duchowym treść Biblii stanowi nieporównywalne z niczym objawienie się Boga człowiekowi, wyrażone językiem człowieczych losów i tak samo prawdziwe dziś jak przed dwoma czy trzema tysiącami lat”.

Co mówi Biblia

Dla zobrazowania ponadczasowej wartości Biblii przyjrzyjmy się okresowi dziejów, z Księgi Rodzaju. Księga ta mówi między innymi o początkach rodu ludzkiego: podaje imiona i różne inne ważne szczegóły. Księga ta jest również źródłem wskazówek moralnych. A co podają późniejsze księgi biblijne. Płaskorzeźba na Łuku Tytusa w Rzymie przedstawia żołnierzy rzymskich niosących święte sprzęty świątyni w Jerozolimie po zburzeniu miasta w 70 roku n.e. Zginęło wtedy przeszło milion Żydów. Ocaleli natomiast chrześcijanie, którzy usłuchali przestrogi Jezusa: „Gdy ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez obozujące wojska, wówczas wiedzcie, że się przybliżyło jej spustoszenie. Potem niech ci w Judei zaczną uciekać w góry i ci, co są w niej, niech wyjdą, a ci w okolicach wiejskich niech do niej nie wchodzą; gdyż są to dni wymierzania sprawiedliwości” Łukasza 21:20-22. Zagłada Jerozolimy nie jest jedynie epizodem z zamierzchłej historii. Zobrazowany jest zatem ucisk, który wkrótce obejmie cały świat. Ale i wtedy część ludzi ocaleje. Opisano ich jako „wielką rzeszę ze wszystkich narodów i plemion, i ludów, i języków”.

Historia, która nigdy się nie powtórzy

Żyjemy dzisiaj w okresie dominacji anglo-amerykańskiej, czyli w czasach ostatniego z mocarstw przepowiedzianych w Biblii. Historia uczy jednak, że za przykładem wszystkich poprzednich również to mocarstwo osiągnie swój kres. Według Biblii będzie to koniec jedyny w swoim rodzaju. Księga Daniela 2:44. pisze, że „Za dni tych królów Bóg nieba ustanowi królestwo, które nigdy nie zostanie obrócone wniwecz. I to królestwo nie przejdzie na żaden inny lud. Zmiażdży ono wszystkie inne królestwa i położy im kres, lecz samo będzie trwać po czasy niezmierzone”. Skoro tak wiele istotnych rzeczy i sytuacji spełniło się co do joty, o których pisała Biblia, zatem czekajmy i na to proroctwo, które tak dokładnie spisane jest w Księdze Daniela.

Ta przepiękna wystawa starachowicka, wysublimowała w szczególny sposób wartość Biblii. Każdy powinien ją posiadać i przyjmować jej wartości do serca.

Ewa Michałowska – Walkiewicz