Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach

Muzeum ma 40 lat

Kielecczyzna stała się po II wojnie światowej, ważnym ośrodkiem zabawkarstwa. Dość niezamożna ludność tego regionu, zajmowała się małą wytwórczością zabawek dla dzieci, traktując to zajęcie jako źródło dochodu. Artykuł ten powstał dzięki panu Przemysławowi Krystianowi, który zaprosił Redakcję Polish News do wspomnianego Muzeum.

Lata 70. ubiegłego wieku

Prężnie działająca branża zabawkarska, w latach 70. XX stulecia doprowadziła do powstania w Kielcach Krajowego Związku Spółdzielni Zabawkarskich. On to nadzorował działalność ponad 80% producentów zabawek w Polsce.

Rok 1979

Muzeum Zabawkarstwa w Kielcach rozpoczęło swoją działalność w dniu 1 grudnia 1979 roku. Stanowiło ono zaplecze badawczo-rozwojowe dla producentów i projektantów zabawek wszelkiego rodzaju. W ograniczonym stopniu zajmowało się działalnością wystawienniczą i gromadzeniem eksponatów muzealnych. W tym czasie Muzeum korzystało z gościny Muzeum Narodowego, zajmując jedną niewielką salę, gdzie gromadzone były eksponaty zabawkarskie. Pierwszą samodzielną siedzibą Muzeum Zabawek i Zabawy, stał się od 1 czerwca 1982 roku zabytkowy spichlerz zbożowy, znajdujący się przy ulicy Zamkowej w Kielcach.

Pod koniec roku 1985

Pod koniec 1985 roku, ekspozycja przy ulicy Zamkowej została zamknięta, ponieważ pomieszczenia nie spełniały podstawowych kryteriów muzealnych. W tym czasie organizowało ono wystawy swoich zbiorów w wielu polskich muzeach oraz instytucjach kulturalnych.

Duma Regionu

W 2002 roku wojewoda świętokrzyski przyznał Muzeum Zabawkarstwa tytuł Dumy Regionu. Warto jest w tym miejscu podkreślić, iż plac, przy którym znajduje się wspomniane Muzeum, umożliwia organizację wielu imprez plenerowych dla najmłodszych mieszkańców Kielc.

Ewa Michałowska- Walkiewicz