Muzeum Ziemi Śląskiej w Opawie

Polish News na wycieczce w Czechach

Muzeum Ziemi Śląskiej w Opawie, założono w 1814 roku. Jest ono najstarszym muzeum w tym kraju. Powstało ono z inicjatywy ówczesnego burmistrza Schosslera, botanika i mineraloga Muckuscha, a także profesora historii Faustina Ensa.

Powstanie Śląska

Redakcja Polish News, bardzo interesuje się powstaniem Śląska, jego historią i tradycjami zakrawającymi na życie ludów słowiańskich. Istnieje wiele różnych teorii dotyczących pochodzenia nazwy ŚLĄSK. Według znanej nam etymologii, nazwa starej krainy określanej jako „Śląsko’, pochodzi od nazwy rzeki Ślęży i góry Ślęży, czyli od pradawnego miejsca kultu pogańskiego.

Szukając słowiańskich artefaktów

Pierwsza ekspozycja we wspomnianym muzeum, została otwarta dnia 1 maja 1814 roku. Założeniem tego muzeum, były pierwotnie wystawy przyrodoznawcze, które miały służyć nauczycielom do ich naukowych wykładów. Z tych to wystaw, możemy dowiedzieć się jaka flora była głównie rosnącymi roślinami w czasach prasłowiańskich. Najważniejszą częścią tegoż muzeum jest bogata biblioteka.

Po wizycie cesarza

Gdy w dniu 1 lipca 1817 roku, muzeum to odwiedził cesarz Franciszek I, nadano mu nazwę Muzeum Gimnazjalnego. Od 1822 roku jego kustoszem był Faustin Ens. Po opuszczeniu Opawy przez Ensa, w 1844 roku muzeum znacznie podupadło.

Wiek XX

W 1939 roku Muzeum Gimnazjalne, zostało połączone ze Śląskim Muzeum Ziemskim. W czasie działań wojennych, spłonęła jego większa część. W dniu 26 czerwca 1949 roku, Muzeum Ziemi Śląskiej w Opawie, zostało przywrócone do istnienia ale zbiorów wystawowych było znacznie mniej niż pierwotnie. Od 1955 roku jest ono nie tylko placówką do zwiedzania, ale też instytutem naukowym, który cały czas się powiększa. W 1958 roku do Muzeum Śląskiego przyłączono Muzeum Petra Bezruča.

Oprócz opisów roślin pamiętających czasy pierwszych Słowian, Redakcja Polish News zapoznała się z historią powołania nazwy Śląsk, która do dziś posiada wiele niewyjaśnionych tajemnic.

Ewa Michałowska- Walkiewicz