Opłatek Związku Lekarzy Polskich w Chicago – już po raz dwudziesty!

Od prawej: prezes ZNP i KPA Franciszek Spula, o. superior Stanisław Czarnecki, prezes ZLP
Od prawej: prezes ZNP i KPA Franciszek Spula, o. superior Stanisław Czarnecki, prezes ZLP

Po nabożeństwie odbyło się spotkanie w Sali Colombiere, gdzie lekarze łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia.

W przemówieniu wygłoszonym podczas spotkania prezes ZLP, dr B. Orawiec, powitał zgromadzonych, złożył wszystkim życzenia noworoczne i podziękował organizatorom uroczystości: mgr Wandzie Roycewicz, panu Markowi Nardelemu, dr Mirosławie Dulczewskiej-Miller, dr Marii Łysińskiej, dr Januszowi Dańko i dr Agnieszce Balińskiej oraz gospodarzowi spotkania – Ojcu Stanisławowi Czarneckiemu, jak i występującym podczas Mszy św. dr Krzysztofowi Kubikowi i Panu Januszowi Pliwce.

W imieniu Związku Lekarzy Polskich życzenia złożył prezes dr Bronisław Orawiec.
W imieniu Związku Lekarzy Polskich życzenia złożył prezes dr Bronisław Orawiec.

Dr Orawiec przypomniał również o zbliżających się imprezach związkowych – 59. Balu Lekarzy i XVIII Polonijnych Mistrzostwach Lekarzy w Narciarstwie Alpejskim – i zaprosił do udziału w obu wydarzeniach. Podczas spotkania przemawiał również prezes ZNP i KPA Franciszek Spula, który złożył życzenia całej braci lekarskiej.

Od prawej: były prezes ZLP dr Władysław Cebulski, o. Stanisław Czarnecki, prezes Franciszek Spula, prezes dr Bronisław Orawiec, mgr Wanda Roycewicz, p. Marek Nardelli.
Od prawej: były prezes ZLP dr Władysław Cebulski, o. Stanisław Czarnecki, prezes Franciszek Spula, prezes dr Bronisław Orawiec, mgr Wanda Roycewicz, p. Marek Nardelli.

Podczas przyjęcia opłatkowego dr. B. Orawiec już po raz czwarty zainicjował śpiew polskich kolęd. Przy akompaniamencie gitary o. Stanisława Czarneckiego wspólnie zaśpiewano przeszło 25 kolęd.

Od lewej: dr Victor Foryś z żoną dr Anną, dr B. Orawiec.
Od lewej: dr Victor Foryś z żoną dr Anną, dr B. Orawiec.

Jubileuszowy dwudziesty Opłatek ZLP, który zgromadził około 100 osób, przysłużył się nie tylko dalszej integracji środowiska chicagowskich lekarzy, ale też podtrzymaniu tradycji i polskich obrzędów świątecznych.

B. Orawiec

Foto: W. Łysiński, B. Orawiec

Więcej fotografii z Opłatka Związku Lekarzy, można zobaczyć Galerii zdjęć na stronie:

https://www.polishnews.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=310 w dziale Święta – Holidays.