Polish News na wystawie rzeźby świętokrzyskiej

 Redakcja Polish News, została zaproszona na wystawę twórców rzeźbiarskich, czyli inaczej mówiąc mistrzów młotka i dłuta w Szydłowie. Prezentowane były tam między innymi rzeźby dwunastu apostołów, znanych nam z kart biblijnych, jak również postacie z mitologi i legend świętokrzyskich.

Laska Aarona zakwitła

Na wspomnianej wystawie, eksponowane były rzeźby wielkich bohaterów biblijnych. Jednym z nich był Mojżesz, który przeprowadził ciemiężony w Egipcie lud izraelski do Ziemi Obiecanej w Kanaan. Ponieważ Mojżesz nie potrafił dobrze się wysłowić, był on przywódcą Izraela i pośrednikiem między nimi a Bogiem, zaś osobą, która do tego ludu przemawiała był jego brat Aaron. Jak zatem nie trudno się domyśleć, na wystawie rzeźby świętokrzyskiej, zaprezentowane były prace przedstawiające te wspomniane osoby. Niestety na podano nazwisk ich autora, gdyż głosowanie może sugerować na kogo jurorzy oddadzą najwięcej głosów.

Śladami Pawła z Tarsu

Paweł z Tarsu, nie był jednym z dwunastu apostołów, którzy chodzili z Jezusem nauczając ludzi. Był on osobą wykształconą, która prześladowała chrześcijan w bardo dotkliwy sposób. Natomiast w drodze do Damaszku usłyszał Pana Jezusa, który go spytał dlaczego on Go prześladuje. Od tego momentu, Paweł nawrócił się i stał się tym samym najgorliwszym w pełnieniu służby apostolskiej.

W Biblii nie jest napisane skąd Paweł miał obywatelstwo rzymskie, ale to ono umożliwiało mu odbycie rozlicznych podróży, które miały na celu szerzenie Ewangelii. W dawnych czasach, Rzymianie obdarowywali swym obywatelstwem wiernych wojowników. Zatem, być może ojciec Pawła na nie zasłużył, właśnie w ten sposób. Na wystawie rzeźby, Paweł jest pokazany jako osoba trzymająca księgę, być może tę, którą sam napisał tworząc listy apostolskie.

Jakub, syn Izaaka brat Ezawa

Jakub, nazwany z czasem przez samego Boga Izrael. Był on synem Izaaka i bratem bliźniakiem Ezawa. Gdy rodził się Ezaw, Jakub trzymał go za piętę, zatem Ezaw był traktowany przez ojca Izaaka, jako starszy. Ale Ezaw, w przypływie głodu sprzedał bratu swoje pierworództwo za miskę soczewicy. Z czasem pobłogosławiony w podstępny sposób przez ojca Jakub, miał sen, w którym śniła mu się drabina a na niej stali piękni posłańcy anielscy. Na wystawie w Szydłowie, zobaczyć można rzeźbę Jakuba, który przedstawiony jest w postaci leżącej, kiedy śnił ów proroczy sen.

Portal Polish News, dziękuje bardzo za zaproszenie na tak niecodzienną wystawę i za wykonanie zdjęć.

Tekst i zdjęcia Ewa Michałowska – Walkiewicz