Polsko- Polonijna Unia Gospodarcza partnerem IV Forum Gospodarczego Polonii Świata.

Polsko Polonijna Unia Gospodarcza będzie strategicznym partnerem merytorycznym Forum Gospodarczego Polonii Świata w Tarnowie.

W dn. 26 sierpnia 2019r. zaprezentuje program „GoPolonia”, którego celem jest integracja polskich organizacji otoczenia biznesu i przedsiębiorców działających pod każdą szerokością geograficzną.

Projekt zakłada m.in. utworzenie sieci „Ambasad Gospodarczych” przy polonijnych izbach handlowych, które pełnić będą rolę ośrodków doradztwa i promocji polskich przedsiębiorców.

Skupieni w zagranicznych izbach lokalni branżowi eksperci wspierać i monitorować będą polskich przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem swoich planów biznesowych na wybranych rynkach. Ocenią m.in. możliwości, ryzyko ekspansji, udzielą profesjonalnych porad prawnych, zapewnią wsparcie w pozyskiwaniu partnerów, inwestorów, kooperantów, odbiorców towarów i usług oraz zorganizują spotkania b2b i wystąpienia na targach i wystawach.

Projekt zakłada również działalność „Polonijnego Domu Mediowego- HOMEDIA”, który oferować będzie swoją przestrzeń medialną (prasa, radio, telewizja, internet, lokalne sieci handlowe). Umożliwi to precyzyjne dotarcie do dedykowanego rynku klientów poza granicami kraju. Polonijne media oraz specjaliści od PR nie byli dotychczas odpowiednio wykorzystywani w planowanych kampaniach wizerunkowo-reklamowych na rynkach zagranicznych. Warto przypomnieć, że 70% polskiego eksportu sektora MŚP jest wynikiem kontaktów z Polakami zamieszkałymi poza Polską. Polonia, to często pierwszy, najlepszy i najbardziej lojalny klient oraz partner.

„Virtual Trade Show”, to kolejna propozycja w ramach projektu „GoPolonia”. Informatyczna platforma, na której organizowane będą wirtualne branżowe targi. Internacjonalizacja projektu i współpraca z polonijnymi organizacjami daje gwarancje dotarcia do międzynarodowych rynków odbiorców i oferentów towarów. Organizatorem imprez targowych będą izby handlowe w poszczególnych krajach oraz firmy specjalizujące się w organizacji eventów biznesowych, spotkań networkingowych i B2B. Otrzymają oni do swojej dyspozycji nowoczesne narzędzia do komunikacji i serwisu matchmakingu.

Cały projekt „GoPolonia” oparty jest na innowacyjnych rozwiązaniach informatycznych, który administrowany będzie m.in. przez sieć międzynarodowych partnerów z różnych stron świata.

By dowiedzieć się więcej, trzeba być w Tarnowie na Forum Gospodarczym Polonii Świata!

http://polonia4um.com/