Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego

Polish News na przepięknym koncercie

Miesiąc sierpień jest szczególny jeśli chodzi o historię narodu polskiego. Zbiega się w nim rocznica wybuchu powstania warszawskiego, jak również kiedyś był to ostatni miesiąc wolności przed wybuchem II wojny światowej. W kościele pod wezwaniem św. Bartłomieja we Wsoli, którego proboszczem jest ksiądz dr Roman Kotlimowski, miał miejsce występ RZAWP, na który Naszą Redakcję zaprosił pan Roman Figarski, grający na altówce członek wspomnianego zespołu.

Karpacka brygada”

Wśród wielu pieśni wykonywanych przez RZAWP, szczególnie chwytała nas publiczność za serce pieśń nosząca tytuł „Karpacka brygada”. Jak wiadomo, jest to polska pieśń wojskowa, powstała w czasie II wojny światowej. Utwór ten powstał w Latrun w Palestynie w 1941 roku. Autorem muzyki i tekstu, był znany poeta i muzyk Marian Hemar.

Związek taktyczny

Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich (SBSK), była związkiem taktycznym utworzonym w dniu 2 kwietnia 1940 roku, rozkazem Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego. SBSK weszła w skład Francuskiej Armii Lewantu w Syrii. Po klęsce Francji, Polska Brygada Karpacka przeszła na terytorium Palestyny pod rozkazy Brytyjczyków. Dokończono tam szkolenie naszych żołnierzy, ponad to wyposażono ich w angielski sprzęt wojskowy. Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich, w roku 1941 została przerzucona 7 konwojami do oblężonej przez Niemców i Włochów, twierdzy Tobruk w Libii.

Odwaga i bohaterstwo

Polska Brygada odznaczyła się tam wielką odwagą i bohaterstwem, broniąc w skrajnie trudnych warunkach najcięższego odcinka, którym było przedpole wzgórza Madauar. Razem z innymi weteranami obrony wspomnianej twierdzy, strzelcy karpaccy z dumą przyjęli nazwanie ich przez Niemców „Szczurami Tobruku”. Po uwolnieniu Tobruku, SBSK weszła w skład XIII Korpusu Brytyjskiej 8 Armii i wzięła udział w walkach o rejon Gazali. Odznaczyła się tam w sposób szczególny, przełamując liczne frontowe linie wroga. W dniu 3 maja 1942 roku, wspomniana brygada weszła w skład 3 Dywizji Strzelców Karpackich.

Pierwsza zwrotka

Pierwsza zwrotka pieśni Karpacka Brygada”, którą w tak cudowny sposób wykonywał chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego jest ogólnym przypomnieniem dróg, które przeszli polscy żołnierze, którzy chcieli dostać się do Brygady. Brygadę formowano z żołnierzy – ochotników, którzy w roku 1939 przedostali się do Rumunii i Węgier, a później udali się na Bliskich Wschód. Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich, która walczyła w Narwiku, była formowana we Francji. Rozbita była ona po powrocie z Norwegii i następnie była ewakuowała się do Anglii.

A następnie

Druga zwrotka tej pieśni, to wizja spełnienia żołnierskich marzeń o marszu do wolnej Polski. Obraz kraju czekającego na Brygadę przypomina wszystkim Polakom, że była to jedyna polska jednostka wojsk lądowych, czynnie uczestnicząca w operacjach Aliantów. Trzecia zwrotka natomiast, mówi nam o licznych szlakach polskich strzelców, którzy mimo wszystko powrócili do ukochanej Ojczyzny. Tekst tej zwrotki zapewnia żołnierzy, że ich marzenie o wolności na pewno się spełni.

Refren jest ogólnym przypomnieniem wszystkich szlaków bojowych Strzelców Karpackich, od Narwiku po libijskie pustynie.

Raz jeszcze Redakcja Polish News dziękuje panu Romanowi Figarskiemu za zaproszenie na tak wyjątkowy koncert.

Ewa Michałowska- Walkiewicz