Spotkanie noworoczne Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich i Polonijnych GNIAZDO PL

 

Senator RP Robert Gaweł , Małgorzata Tomczak oraz tancerze zespołu  „Gniezno” 

7 stycznia 2019 roku o godzinie 15.30 w świetlicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, im Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie odbyło się wyjątkowe spotkanie noworoczne zorganizowane przez Stowarzyszenie Nauczycieli Polskich i Polonijnych GNIAZDO PL z okazji jubileuszu drugiego roku istnienia Stowarzyszenia .

Senator RP Robert Gaweł oraz Zarząd Stowarzyszenia KNPiP ,, Gniazdo Pl”

W uroczystości jubileuszowo – noworocznej oprócz zarządu w osobach prezes pani Małgorzaty Tomczak , Marioli Ilnickiej, Aliny Gandurskiej , Marty Krówczyńskiej, Donaty Dymek-Stefaniak i Barbary Łuszczyńskiej , udział wzięli również zaproszeni goście : Senator RP – Robert Gaweł, Starosta Gnieźnieński – Piotr Gruszczyński, Członek Zarządu Powiatu – Mariusz Mądrowski, Prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan – Stanisław Dolaciński , dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i przedszkoli Róża Grabowska, Maria Magdalena Nowak, Anna Kocińska, Hanna Siedlecka, Mariola Olejniczak, Tadeusz Stręk , Jarosław Kusz, Leszek Kubiak , kierownik artystyczny zespołu tańca ludowego GNIEZNO – Irena Kolanowska oraz członkowie i sympatycy Stowarzyszenia.

Wszyscy obecni to osoby, których wsparcie sprawiło, że Stowarzyszenie wciąż się rozwija chociaż działa pro bono. Już dwa lata realizuje swe cele, m.in. promując z uznanym sukcesem gnieźnieńską oświatę oraz miasto i powiat Gniezno poza granicami kraju .

Prezes Stowarzyszenia Pani Małgorzata Tomczak –podziękowała za wsparcie i dotychczasową współpracę. Podczas wystąpienia Pani Prezes przedstawiła historię i działalność Stowarzyszenia wspominając o sukcesach i wspólnie realizowanych projektach w szkołach polonijnych i placówkach na całym świecie i w Polsce.

Uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie

Członkowie Stowarzyszenia aktywnie uczestniczyli kilkanaście razy w wyjazdach zagranicznych m.in. do USA, Anglii, Szkocji i Włoch. Prowadzili tam zajęcia w szkołach oraz warsztaty dla środowiska . Organizowane były także szkolenia w Polsce , które prowadzili nauczyciele polonijni z USA , Włoch i Szkocji. Podziękowano także członkom Stowarzyszenia za włączenie się do akcji DAR SERCA -szlachetna paczka dla osób potrzebujących. Omówiono realizację międzynarodowych projektów „ Rocznica 1050 Chrztu Polski”, „Nasze miasto – nasze gniazdo”, „Uroki Polski” , „Dyktando patriotyczne”, „ Pocztówka świąteczna z Polski” .Nawiązano kontakty ze szkołami i organizacjami polonijnymi w Ameryce Północnej i Południowej, Azji, Australii, w Europie. Aktywnie działa sekcja STYPENDYSTA ZUS, którzy włączają się do działań przy projektach.

Senator RP Robert Gaweł I Małgorzata Tomczak podczas krojenia okolicznościowego tortu

Tanecznym krokiem w Nowy Rok weszliśmy dzięki tancerzom z zespołu ,, Gniezno „

Podczas uroczystości zabrali głos również zaproszeni goście , którzy składając gratulacje, kwiaty i upominki życzyli dalszych sukcesów Prezes Małgorzacie Tomczak oraz wszystkim członkom Stowarzyszenia. Następnie uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie pod kierunkiem nauczycieli zaprezentowali kilkunastominutowy program słowno- muzyczny i mini koncert kolęd i piosenek świątecznych wykonał szkolny zespół muzyczny.

Po części oficjalnej przyszedł czas na poczęstunek i rozmowy . O uroczyste pokrojenie jubileuszowego tortu poproszono p. Senatora Roberta Gawła.

Zaproszonych gości zachwycili swoim występem obecni na uroczystości członkowie zespołu tańca ludowego GNIEZNO którzy pod kierunkiem p. Ireny Kolanowskiej i Jarosława Kusza zaprezentowali tańce ludowe zapraszając do wspólnego tańca , ku radości obecnych, członków Stowarzyszenia i zaproszonych gości .

Pamiątkowe fotografie z przyjęcia

Pierwszy od prawej : senator RP Robert Gaweł oraz zaproszeni goście 

Impreza przebiegła w miłej, rodzinnej atmosferze. Został odczytany także list z Chicago od Elżbiety Berkowicz, w którym składając życzenia jubileuszowe wspaniale podsumowała działalność klubu NPiP jako wiceprezes aktywnie działająca wśród Polonii amerykańskiej.