STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY POLSKICH W AMERYCE WYBRAŁO NOWY ZARZĄD.

Powstałe w roku 2016 Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich w Ameryce z siedzibą główną w Chicago wybrało nowy zarząd. Stowarzyszenie jest organizacją apolityczną i od samego początku ma w swoim założeniu integrację środowiska dziennikarskiego oraz podnoszenie kwalifikacji jego członków.

Zebranie wyborcze odbyło się za pośrednictwem platformy internetowej ZOOM w dniu 17 kwietnia 2023 roku.

Zgodnie ze statutem stowarzyszenia głosować mogli wszyscy członkowie organizacji. Nie mogły tylko kandydować na poszczególne stanowiska w zarządzie i w komisjach osoby, które należą do organizacji krócej niż jeden rok.

W głosowaniu wzięło udział 26 członków SDPA, w tym 3 osoby przez prokurację.

Wybory elektroniczne przeprowadziła Maja Stachnik spoza organizacji. Mężem zaufania był Andrzej Mikołajczyk, który podliczył oddane głosy i podał ostateczne wyniki wyborów.

Po podliczeniu oddanych anonimowo 26 głosów ogłoszono następujące wyniki wyborów.

Zarząd SDPA

Prezes: Grażyna Zajączkowska

Vice-prezes: Grażyna Sygitowicz

Vice-prezes: Sergiusz Zgrzebski

Skarbnik: Jadwiga Rup

Sekretarz: Ania Navas

Komisja Rewizyjna:

Krystyna Cygielska

Zbigniew Banaś

Komisja Członkowska:

Krystyna Cygielska

Jolanta Plesiewicz

Marek Adamczyk

Nowo wybrana pani prezes SDPA, Grażyna Zajączkowska podziękowała za zaufanie w imieniu wybranych na poszczególne stanowiska kandydatów oraz zapewniła o kontynuacji działań stowarzyszenia, które mimo trudnych czasów i obostrzeń pandemicznych miało dzięki operatywności ustępującego zarządu wiele osiągnięć, do których można zaliczyć między innymi zorganizowanie Pierwszego Balu Dziennikarza w Ameryce oraz ustanowienie stypendium dla młodych adeptów dziennikarstwa polskiego pochodzenia.

Członkowie ustępującego zarządu SDPA:

Prezes: Małgorzata Błaszczuk

Vice-prezes: Ewa Uszpolewicz-Figurski

Vice-prezes: Sławomir Bielawiec

Skarbnik:: Jadwiga Rup

Sekretarz: Jolanta Kaczmarska-Waltos

Komisja Rewizyjna:

Grażyna Zajączkowska

Krystyna Cygielska

Komisja Członkowska:

Krystyna Cygielska

Ustępującemu zarządowi SDPA należą się wyrazy uznania i szacunku za sprawne prowadzenie organizacji i ustanowienie tradycji jednoczenia się dziennikarzy polskich działających na terenie Ameryki Północnej.

Nowemu zarządowi życzymy sukcesów!

(20+) Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich w Ameryce | Facebook