Święta Lipka

 Wiek czternasty

Początki istnienia tutejszego miejsca kultu, był wiek czternasty. Według ustnie przekazywanej informacji więziony był w lochach kętrzyńskich pewien skazaniec, który dla zabicia czasu wyrzeźbił w drewnie figurkę Matki Bożej z Dzieciątkiem. Po wykonaniu tej rzeźby, w iście cudowny sposób został on uwolniony z więzienia. Rzeźba ta, powieszona została na lipie, aby okoliczni mieszkańcy, mieli dostęp do miejsca, które słynie z cudów. Z czasem wokół tej lipy, wybudowano kaplicę. Kaplicę tę, obsługiwali księża krzyżaccy z Kętrzyna. Kaplica, z biegiem lat rozrosła się do formy bazyliki, w której na środku rośnie owa lipca na której zawieszona była wspomniana figura.

Akta kapituły płockiej

Najstarszą udokumentowaną informację o Świętej Lipce, znaleziono w aktach kapituły płockiej. Był tam pochodzący z roku 1473 zapis informujący, że ludzie chodzą na odpusty do Prus, a przecież w Świętej Lipce, jest także odpowiednie do tego miejsce. Natomiast z przywileju wielkiego mistrza krzyżackiego Johanna von Tieffena pochodzącego z 1491 roku, wynika, że z czasem do kaplicy świętolipskiej zaczęły ściągać tłumy wiernych z wielu krajów Europy. Przybył tu także ostatni wielki mistrz krzyżacki w Prusach Zakonnych, Albrecht Zezowaty.

Szubienica, by odstraszyć pątników

 Kaplica w Świętej Lipce, z biegiem lat została zniszczona. Aby odstraszyć pielgrzymów, na miejscu kaplicy postawiono szubienicę. Ale widząc, że pielgrzymi przywozili ze sobą cenne towary i pieniądze, nie chciano zmarnować takiej możliwości zarobkowania. Dzięki staraniom Stefana Sadorskiego, okoliczni mieszkańcy szybko przystąpili do odbudowy kaplicy. Jesienią 1618 roku, odsłonięto fundamenty kaplicy o wymiarach 40×26 stóp. Uroczystej konsekracji tego miejsca, dokonał biskup warmiński Szymon Rudnicki w dniu 19 listopada 1619 roku.

 Trzy herby

Na fasadzie kaplicy znalazły się trzy herby: Zygmunta III Wazy, księcia pruskiego Jana Zygmunta i biskupa Szymona Rudnickiego. Zaginioną cudowną figurkę zastąpił obraz M.B. Świętolipskiej, który dalej wisi na lipie, rosnącej na środku miejsca konsekrowanego. Sława tego miejsca, sięgała daleko. Do Świętej Lipki przybywali pielgrzymi nie tylko z Warmii, ale i z dalszych okolic kraju. Znalazł się wśród nich nawet królewicz Jan Kazimierz.

 Do chwili obecnej, Święta Lipka, jest nagminnie odwiedzana przez pielgrzymów, chcących dostąpić łask i wszelkiego błogosławieństwa. Portal Polish News, dziękuje władzom kościelnym Świętej Lipki za zaproszenie i możliwość wykonania zdjęć.

 

Ewa Michałowska – Walkiewicz

[email protected]