Artykuły~Articles

Demokratyczna demokracja

Profesor Mirosław Matyja- politolog, ekonomista, historyk Wiele Polek i Polaków odnosi coraz częściej wrażenie, że Polska jest państwem niszczonym odgórnie i że liczba błędnych decyzji politycznych rośnie z tygodnia na tydzień. Ceny za to nie […]

Świat - World

Ignacy Paderewski, Konstytucja Marcowa i PUNO w Londynie

Prof. Mirosław Matyja Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie (PUNO) ponownie prezentuje się w skali międzynarodowej. Tym razem organizuje zakrojoną na szeroką skalę konferencję dotyczącą 100-lecia uchwalenia Konstytucji Marcowej oraz 80-tej rocznicy śmierci Ignacego Paderewskiego […]

Bez kategorii

PUNO – Historia kołem się toczy

Prof. Mirosław Matyja Szwajcaria Co ma wspólnego Polski Uniwersytet na Obczyźnie (PUNO) w Londynie, jedyna polska uczelnia poza granicami kraju, z polską racją stanu albo z kreowaniem przyszłości Polski? Pozornie wydawałoby się, że bardzo niewiele. […]

Artykuły~Articles

Czym jest dla Polaków państwo?

Prof. M. Matyja Ostatnio minister zdrowia powiedział: „Jako państwo bierzemy na siebie odpowiedzialność dotyczącą tego, co będzie się działo z osobami zaszczepionymi przeciwko COVID-19”. Ciekawe są też takie powiedzenia: “państwo nie odda podatku, …nie odda […]

Artykuły~Articles

Ustawy się rodzą, a Konstytucja umiera

Prof. Mirosław Matyja Chciałem się ustosunkować do wypowiedzi osób, które negatywnie zareagowały na moje ostatnie teksty na temat potrzeby zmiany Konstytucji RP. Szczególnie zastanowiły mnie wypowiedzi sugerujące, że nowelizacja Konstytucji nie jest konieczna, natomiast należy […]

Wiadomości~News

Nowa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Prof. Mirosław Matyja Pisałem już wielokrotnie, że nadszedł czas nowelizacji polskiej Konstytucji, bowiem aktualna wersja ustawy zasadniczej nie spełnia oczekiwań polskiego suwerena i po prostu „przeżyła się”. Nowa Konstytucja winna być dostosowana do czasów współczesnych […]

Artykuły~Articles

Kulisy polskiej demokracji. Obywatel wobec systemu

prof. Mirosław Matyja Otrzymuję coraz więcej zapytań, gdzie można znalezc moją koncepcję demokracji bezpośredniej w Polsce w skondensowanej i przystępnej formie. Przypominam, że ta koncepcja zawarta jest w języku polskim w trzeciej części ksiażki pt. […]

Artykuły~Articles

Systemowa pułapka

Prof. Mirosław Matyja Otrzymuję coraz więcej zapytań, jak konkretnie wprowadzić instrumenty oddolnej demokracji w Polsce. Oczywiście, nie będziemy klękać przed prezydentem, premierem czy szefem ciągle jeszcze rządzącej partii politycznej w Polsce i błagać ich o […]

Artykuły~Articles

Subsydiarność i koronawirus w Polsce

Prof. Mirosław Matyja Ze względu na spore zainteresowanie tematem, pragnę po raz kolejny wyjasnić problematykę zasady subsydiarności w Polsce. Abstrahując od łaciskiej nazwy, chodzi tu po prostu o zasadę pomocniczości. Pomocniczość oznacza, że państwo nie […]

Artykuły~Articles

Rozmowa: Demokracja to system kompleksowy

fot. Gerd Altmann z Pixabay Rafał Górski Nr 38 (2020) 22 września 2020 r. Z prof. Mirosławem Matyją rozmawiamy o demokracji bezpośredniej w Szwajcarii, znaczeniu referendum, obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej w Polsce. Mirosław Matyja Politolog, ekonomista i historyk. Absolwent Uniwersytetu […]